reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments SA jutro zadebiutuje na NewConnect

We wtorek 12 października do grona spółek notowanych na rynku NewConnect warszawskiej giełdy dołączy Creotech Instruments SA, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki.

Creotech Instruments produkuje i dostarcza na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę przeznaczoną, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych. Spółka działa także w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych, dostarczając urządzenia i oprogramowanie do nadzoru ruchu dronów. Urządzenia Creotech Instruments brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych – z czego 4 zostały zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Obecnie jednym z najważniejszych projektów Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do potrzeb klienta. Platforma ta jest przeznaczona do realizacji misji kosmicznych przez satelity o masach od 10 do 60 kg (z możliwością przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg) – pisze Creotech w komunikacie.
Głównym strategicznym celem rozwoju spółki jest wystrzelenie w latach 2023-2024 pierwszego własnego mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi oraz rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej podobnych mikrosatelitów o wartości ok. 1-4 mln USD każdy w liczbie do kilkudziesięciu sztuk rocznie – pisze Creotech w prospekcie emisyjnym.
– Kiedy w 2008 roku wraz z pozostałymi założycielami, powołaliśmy Creotech Instruments do życia, na naszej mapie rozwoju zaznaczyliśmy jeden z kamieni milowych, którym było wprowadzenie spółki na giełdę. Dziś jestem bardzo zadowolony, gdyż już tylko chwile dzielą nas od tego ważnego wydarzenia. Creotech będzie pierwszym reprezentantem branży kosmicznej na naszym rodzimym parkiecie. Chcielibyśmy, aby rynek NewConnect był początkiem naszej drogi na rynku giełdowym. Jesteśmy świadomi, że status spółki publicznej pozwoli nam otworzyć wiele nowych możliwości. W najbliższym czasie zamierzamy konsekwentnie budować wartość naszej spółki, realizując strategię rozwoju i dbając o rzetelną komunikację z inwestorami – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA. Debiut poprzedziła zakończona sukcesem publiczna emisja akcji serii H, z której w kwietniu br. spółka pozyskała blisko 11,3 mln PLN. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę linii produkcyjnych do montażu elektroniki w celu zwiększenia skali działalności. Ponadto Creotech kontynuuje prace związane z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienia na najwyższy poziom rozwoju (TRL9) technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Uroczystość debiutu Creotech Instruments SA na rynku NewConnect odbędzie się 12 października o godzinie 11:30. Do obrotu zostaną wprowadzone łącznie 1.586.232 akcje ośmiu serii A-H. W sierpniu br. spółka informowała o pierwszej komercyjnej współpracy w zakresie budowy konstelacji trzech satelitów, opartej na autorskiej platformie HyperSat. Zlecenie realizowane jest pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu PIAST (ang. Polish ImAging SaTellites), stanowiącego element programu Szafir oraz planu opracowania narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskiej armii. Na koniec 2020 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie ponad 28,9 mln PLN, co stanowiło wzrost o 13,7% (o 3 480 tys. PLN) w porównaniu do poziomu przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonej sprzedaży w najbardziej rentownych segmentach: aparatury naukowo pomiarowej, który wzrósł o 215,7% (o 3 374 tys. PLN) do 4 938 tys. PLN oraz produkcji elektroniki, który wzrósł o 53,5% (o 1 968 tys. PLN) do 5 649 tys. PLN. Przychody z projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, zgodnie z zamierzeniami spółki, zostały obniżone o 10,6% do ok. 17,3 mln PLN w związku z zakończeniem części projektów. Zysk netto w roku ubiegłym wyniósł 1,8 mln zł, zaś EBITDA 3,7 mln PLN. Wyniki te, w porównaniu do roku 2019, były wyższe o odpowiednio: 595,3% i 85,0%. Rynek mikrosatelitów to dynamicznie rosnący segment rynku kosmicznego. Zgodnie z raportem „22nd State of the Satellite Industry Report” (2019, Satellite Industry Association) przewiduje się, iż dzięki miniaturyzacji i rosnącej liczbie zastosowań rynek technologii małych satelitów w okresie 2019-2029 wzrośnie przeszło 5 razy i osiągnie na koniec 2029 roku wartość 53 mld USD. Jednocześnie w 2019 r. całkowita wartość produktów dostarczanych na szeroko rozumiany rynek kosmiczny przekroczyła 360 mld USD. Z tej kwoty ponad 277 mld USD stanowił rynek związany z satelitami (pozostałe jego segmenty obejmowały m.in. loty załogowe, programy naukowe eksploracji głębokiego kosmosu).
Creotech Instruments SA wyróżnia pięć segmentów działalności:
  • NewSpace – dedykowany budowie platformy satelitarnej oraz jej podzespołów;
  • Earth Obserwation – dedykowany dostarczaniu systemów obserwacji Ziemi i technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów);
  • Science – dedykowany tworzeniu specjalistycznej elektroniki i podzespołów na potrzeby komputerów kwantowych oraz systemów synchronizacji czasu;
  • Production – dedykowany produkcji elektroniki;
  • Projekty ESA – dedykowany głównie projektom realizowanym we współpracy i/lub na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2