reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Biznes |

NCBR będzie rozwijać sztuczną inteligencję

Powstały pierwsze grupy robocze w ramach IDEAS NCBR, ośrodka badawczo-rozwojowego powołanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem prac będą badania nad sztuczną inteligencją oraz ekonomią cyfrową.

– IDEAS NCBR zadba o podniesienie poziomu kompetencji kadry, zwiększenie liczby prac naukowych i rozwojowych. Wyniki badań ich autorzy będą mogli realizować w praktyce poprzez spółki spin-off, startupy, które także mogą liczyć na wsparcie NCBR – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na obszarze inteligentnych algorytmów i struktur danych oraz cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów. Prace prowadzone są pod nadzorem prof. UW Piotra Sankowskiego oraz prof. Stefana Dziembowskiego. – Technologia blockchain, którą obecnie się zajmujemy, to nie tylko waluty cyfrowe w rodzaju BitCoina czy Etherneum. To także platformy wykorzystujące rozproszone zaufanie w całym spektrum zastosowań, na przykład prawnych, do tzw. kontraktów cyfrowych, które mogą być zawierane nie tylko między ludźmi, ale także maszyną i człowiekiem, a nawet bez udziału ludzi, wyłącznie między maszynami – tłumaczył prof. Dziembowski. Istotnym obszarem działalności spółki ma być rozwijanie współpracy naukowców ze światem biznesu oraz komercjalizacja projektów. W tym celu IDEAS NCBR, jak poinformował Wojciech Kamieniecki, będzie brać udział w tworzeniu spółek spin-off (przedsiębiorstw wydzielonych w celu komercjalizacji - red.), które będą mogły liczyć na dalsze wsparcie ze strony NCBR.
Jednym z priorytetów IDEAS NCBR jest kształcenie naukowców oraz formowanie kadry specjalizującej się w zagadnieniach związanych z AI. Z tego powodu ośrodek nawiąże współpracę z innymi tego rodzaju placówkami badawczymi w kraju i za granicą.
Jednym z najistotniejszych atrybutów spółki ma być skala działalności: IDEAS NCBR będzie prowadzić prace nad innowacjami o zasięgu często nieosiągalnym, ze względu choćby na wysokie ryzyko biznesowe, dla przedsiębiorstw komercyjnych. Efektem powinny być gotowe do wdrożenia, innowacyjne rozwiązania oraz wykształcenie specjalizującej się w tym zagadnieniu kadry naukowej – poinformowało NCBR. – Zależy nam, żeby badania dotyczyły technologii, które wejdą w życie dopiero za kilka lat – mówił prof. UW Piotr Sankowski, prezes zarządu IDEAS NCBR. – Chodzi nam także o to, aby adresowały one realne potrzeby będące odpowiedzią na wyzwania społeczne i ze strony różnych sektorów gospodarki – dodał. W ocenie potencjału projektów badawczych spółkę wspierać będzie powołana w tym celu Rada Naukowa, do której eksperci: prof. Ran Canetti z Boston University, Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanities, prof. Marta Kwiatkowska z University of Oxford, prof. Aleksander Madry z MIT, prof. Tim Roughgarden z Columbia University, Marek Barwiński z GSK.AI oraz dr Wojciech Samek z Fraunhofer Heinrich Hertz Institute. Rada będzie także oceniać innowacyjność procesu badawczego oraz znaczenie, jakie może on mieć dla rozwiązania danego zagadnienia. IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1