reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Creotech zakończył pierwszy etap projektu SAMPLE

Polski specjalista od technologii kosmicznych, Creotech Instruments, jest liderem konsorcjum tworzącego system do wykrywania i monitorowania przeszkód lotniczych. Pierwszy etap ma już właśnie za sobą.

Głównym zadaniem projektu SAMPLE jest detekcja i klasyfikacja przeszkód w bezpośrednim otoczeniu lotnisk oraz lądowisk zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
Wspólne przedsięwzięcie Creotech Instruments SA, lidera konsorcjum, firmy AP-Tech i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma na celu wykrywanie przeszkód, zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizację tras lotów a co za tym idzie oszczędności paliwa, redukcję hałasu i emisji CO2. System w automatyczny sposób generuje dane dotyczące przeszkód lotniczych i ukształtowania terenu na podstawie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, danych pozyskiwanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz stałych kamer wizyjnych. System pozwoli nie tylko na automatyczne tworzenie i aktualizację baz danych o przeszkodach (eTOD – electronic Terrain Ostacles Database) w oparciu o metody fotogrametryczne, ale również na bieżącą analizę ruchu lotniczego i automatyczne wykrywanie zdarzeń niepożądanych (incydentów) związanych z przeszkodami lotniczymi – informuje firma. W procesie przetwarzania danych oraz klasyfikacji wykrytych obiektów wykorzystane zostaną autorskie algorytmy oraz metody uczenia maszynowego z zastosowaniem sieci neuronowych. Dane o przeszkodach zostaną wykorzystane w zaawansowanym module analitycznym, pozwalającym na określanie ryzyka lub monitorowanie i raportowanie zdarzeń, dzięki wdrażanej w systemie funkcji monitorowania rzeczywistego ruchu lotniczego. – W ramach dotychczasowych prac udało nam się opracować koncepcję metodyki detekcji przeszkód lotniczych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych optycznych i radarowych. Zakończyliśmy także prace nad pozyskiwaniem danych z bezzałogowych statków powietrznych w celu opracowania mapy 3D przeszkód lotniczych. W kolejnych etapach nastąpi optymalizacja i automatyzacja procesu wykrywania przeszkód oraz stworzenie modułu analityczno-monitorującego– mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA. Projekt prowadzony przez Creotech Instruments jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-1
reklama
reklama