reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Nowoczesne technologie dla hodowców bydła

Spółka Farm Innovations, która tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne dla sektora rolniczego, otrzymała grant na projekt AnTrack w wysokości 8,5 mln PLN.

Projekt spółki Farm Innovations „Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania bydła AnTrack w toku prac badawczo-rozwojowych” o wartości 14,0 mln PLN został wybrany do dofinansowania kwotą 8,5 mln PLN. AnTrack to system służący do identyfikacji i monitorowania bydła w sposób pozwalający na wyeliminowanie wielu istotnych problemów hodowców. Technologia ma pozwolić m.in. na jednoznaczną identyfikację zwierzęcia z uwzględnieniem jego globalnej lokalizacji, monitorowanie przemieszczania się bydła i wykrywanie ewentualnych anomalii czy wczesne wykrywanie ognisk zapalnych (epidemii) - czytamy w komunikacie. W ciągu około 5 miesięcy dla projektów o łącznej wartości 21,6 mln PLN spółce Farm Innovations przyznano dofinansowania na łączną kwotę 12,9 mln PLN. Wszystkie dotyczą prowadzonej przez Farm Innovations działalności w branży innowacyjnego rolnictwa precyzyjnego w zakresie hodowli zwierząt. Projekt AnTrack uczestniczył w drugiej rundzie konkursu 1/1.1.1/2021 – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” („Szybka Ścieżka”), w którym instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Według listy rankingowej z 27 września 2021 r. wybrane do dofinansowania zostały 134 projekty, z których AnTrack znajduje się na dziewiątym miejscu pod względem całkowitej wartości. Udziałowcami Farm Innovations są m.in.:
  • Erato Energy ASI S.A. 28,46% (udziały zostaną przeniesione do spółki % zależnej – TIG ASI Sp. z o.o.),
  • TIG ASI Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Erato Energy ASI) – 6,36%,
  • Kvarko ASI Sp. z o.o. – 27,03% (Erato Energy ASI posiada 33,33%-owy udział w Kvarko ASI Sp. z o.o.).

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama