reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andres rodriguez dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Analitycy spodziewają się wzrostu wyników w Sonelu

Noble Securities oczekuje wzrostu wyników w kolejnych kwartałach, a ich spadek w II kwartale traktuje jako wydarzenie jednorazowe (częściowo wynikające z wyjątkowo dobrego wykonania I kw. 2021 r.).

Według biura Noble Securities bieżący rok powinien przynieść powrót do obserwowanego wcześniej rozkładu wyników między kwartałami. W 2020 r. z uwagi na pandemię I półrocze było wyjątkowo mocne, podobnie było w I kwartale br.
– Spodziewamy się, że po III kwartale wyniki, tak na poziomie przychodów jak i zysków będą zbliżone do roku ubiegłego (zysk netto 10-11 mln PLN). Ryzykiem jest realizacja planu sprzedaży w obszarze liczników (Foxytech), w związku z dużymi napięciami w łańcuchu dostaw (oferowany produkt importowany jest z Chin). Ewentualne niewykonanie planu (30 mln PLN w 2021 r.) nie powinno mieć istotnego przełożenia na wyniki końcowe (niska rentowność), o ile spółka nie zostanie obciążona karami za opóźnienia. W segmencie liczników wzrasta popyt na produkty (pojawia się coraz więcej przetargów o coraz wyższych wolumenach), który coraz trudniej jest obsłużyć. Jest to sytuacja korzystna dla dostawców tego typu rozwiązań (Sonel/Foxytech, Apator), gdyż zmniejsza presję na ceny (marże) i jednocześnie może ograniczyć ilość ewentualnych odwołań od wyników przetargów, co przyspieszyłoby procesy przetargowe. W najbliższym czasie powinny pojawić się duże przetargi organizowane przez PGE (o szacunkowej wartości ~80 mln i ~50 mln PLN) i Tauron (~30 mln PLN), w których spodziewamy się udziału Sonela (Foxytecha). Ewentualna wygrana w przetargu wymagała będzie rozwinięcia produkcji (montażu) w kraju, do czego spółka jest już przygotowana (hala produkcyjna z linią do montażu liczników). Poziom środków zaangażowanych w kapitał obrotowy nie powinien już przyrastać, bardziej prawdopodobny jest jego spadek. Dodatkowo poprawa wyników w II półroczu sprzyjać będzie odbudowie pozycji gotówkowej. Sonel pozostanie spółką z bezpiecznym bilansem i dużym potencjałem do wypłaty dywidendy w kolejnym roku – ocenia Noble Securities.
W I półroczu 2021 roku przychody Grupy sięgnęły blisko 58 mln PLN wobec 62,1 mln PLN zanotowanych rok wcześniej. Na poziomie jednostkowym sprzedaż Sonela wyniosła 52,8 mln PLN (55,4 mln PLN rok wcześniej). Sprzedaż mierników i pozostałych produktów będących podstawowym przedmiotem działalności wzrosła o 14 %, osiągając 39,3 mln PLN. Spadła jednak sprzedaż usług montażu, osiągając 13,6 mln PLN wobec blisko 21 mln PLN w I półroczu 2020 roku. Jednym z podstawowych powodów są ograniczenia w dostępie do komponentów, co uniemożliwiło sprawne realizowanie zleceń usługowych. Spółka zależna Sonel Indie wypracowała w minionym półroczu 2,2 mln PLN przychodów, poprawiając się o 18%. Foxytech zanotował 4,4 mln PLN przychodów (6,2 mln PLN rok wcześniej). Wszystkie podmioty grupy zakończyły półrocze dodatnimi wynikami. Grupa wypracowała w minionym półroczu 7,2 mln PLN zysku operacyjnego i 6,5 mln PLN zysku netto. Rok wcześniej było 9,5 mln PLN i 8,7 mln PLN. Na poziomie jednostkowym zysk netto zbliżył się do 7 mln PLN. Na koniec czerwca dysponowała kwotą 21,1 mln PLN środków pieniężnych wobec 14,5 mln PLN rok wcześniej. Sonel po I półroczu zrealizował ok. 50% naszej całorocznej prognozy przychodów i 40-45% prognoz zysków. W ub.r. rozkład wyników z uwagi na pandemię różnił się znacząco (z wyjątkowo wysokim udziałem I półrocza), stąd nieco niższy poziom wykonania prognoz. Zarząd wskazuje, że w 2021 r. wyniki powinny powrócić do standardowego rozkładu, stąd nie zmieniamy naszych całorocznych oczekiwań. Wyzwaniem wciąż pozostają marże (niższa dostępność komponentów) oraz wykonanie zakładanych przychodów w segmencie liczników – wskazuje Noble Securities. Na 2021 rok analitycy Noble Securities zakładają 141,6 mln PLN przychodów (+22% r/r), 17 mln PLN na poziomie EBIT (+15 %) oraz 14,9 mln PLN czystego zysku (+11%). Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-2