reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grupa WB
Przemysł elektroniczny |

Spółka z Grupy WB unowocześniała system obsługi głosowań w Sejmie RP

System Obsługi Głosowań (SOG) został opracowany przez konsorcjum spółek Pentacomp Systemy Informatyczne SA i MindMade Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo Grupy WB). Zastąpił wcześniej używane rozwiązanie, które służyło polskim posłom dokładnie od dwóch dekad.

Zakończył się proces wdrożenia Systemu Obsługi Głosowań, który w maju 2021 roku został zainstalowany w Sali Posiedzeń Sejmu RP – posłowie uzyskali nowoczesne rozwiązanie do obsługi procesu głosowań, które może być z czasem wyposażone w nowe funkcjonalności – informuje Grupa WB w komunikacie. Działanie Systemu Obsługi Głosowań, integrującego funkcję głosowania i nagłośnienia w jednym urządzeniu, zostało potwierdzone w trakcie sześciu kolejnych posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończyło to procedury wdrożenia i weryfikacji, a także odbioru przez zamawiającego. – Wraz ze spółką Pentacomp stworzyliśmy unikalne rozwiązanie, które przez długie lata będzie służyło parlamentarzystom. SOG jest rozwiązaniem rodzimym, zabezpieczającym procedurę głosowań przed błędami i nieautoryzowanym użyciem. Pozwala na udział w głosowaniach także osobom z ograniczeniem widzenia i dysfunkcją ruchu – komentuje Dariusz Palczewski, członek zarządu spółki MindMade. System Obsługi Głosowań poozwala na potwierdzenie obecności posłów podczas posiedzeń, sprawdzanie kworum oraz udział w debacie z wykorzystaniem mikrofonu. Do podstawowych funkcjonalności systemu należy identyfikacja głosów oddanych przez uczestników głosowań, opracowywanie zdefiniowanych raportów, przechowywanie danych dotyczących głosowań oraz prezentowanie wyników i komunikatów. SOG jest zintegrowany z sejmowym systemem nagłośnienia. – System Obsługi Głosowań to połączenie specjalnie zaprojektowanych urządzeń elektronicznych – indywidualnych czytników SOG – z zaawansowanym oprogramowaniem. Proces uwierzytelnienia odbywa się za pomocą personalnych kart do głosowania, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa – informuje WB. Mikrofon wchodzący w skład kompletu SOG umożliwia łączenie funkcji głosowania i udziału w debacie w jednym urządzeniu. Dodatkowy element sprzętowy – pilot do czytnika, umożliwia korzystanie z systemu osobom z dysfunkcją ruchu oraz osobom z całkowitym lub częściowym ograniczeniem widzenia (w tym celu na przyciskach umieszczone są napisy w alfabecie Braille’a).

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1