reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL Przemysł elektroniczny |

XTPL: rozwój komercjalizacji i stopniowy wzrost sprzedaży produktów

XTPL SA, dostawca rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, podsumowuje I półrocze 2021 roku.

XTPL SA opublikował raport za I połowę 2021 roku. Spółka efektywnie wykorzystała ten okres m.in. kontynuując ewaluacje technologii do wdrożeń przemysłowych, pozyskując pierwszych dystrybutorów na rynkach azjatyckich i wyspach brytyjskich oraz realizując sprzedaż kolejnego urządzenia Delta Printing System. Zrealizowano także kolejne zamówienia nanotuszów.
Korea Południowa, Chiny oraz Wielka Brytania i Irlandia to rynki, na których w minionym półroczu 2021 roku XTPL pozyskało trzech dystrybutorów swoich produktów i technologii. Pierwszym ważnym owocem tych współprac są nowe wspólne projekty.
Na przełomie czerwca i lipca br. powodzeniem zakończył się proces komercjalizacji kolejnego urządzenia Delta Printing System, który nabył Light Technology Institute (LTI) – jednostka działająca w ramach Karlsruhe Institute of Technology (KIT) – prestiżowej uczelni technicznej w Niemczech. Kilka miesięcy wcześniej takie urządzenie trafiło także do Institute for Large Area Microelectronics na Uniwersytet w Stuttgarcie. XTPL podkreśla, że stale realizuje nowe komercyjne zamówienia opracowanych przez siebie nanotuszów. W I półroczu br. dla klientów m.in. z Europy i Stanów Zjednoczonych zrealizowano ich 7. Łącznie zaś, od rozpoczęcia komercjalizacji nanotuszów w 2020 roku, zrealizowanych zostało 16 zleceń na te produkty – pisze XTPL w komunikacie. XTPL przeobraziła się ze spółki typowo badawczo-rozwojowej w spółkę, która komercjalizuje swoje rozwiązania. W tym roku sprzedaliśmy kolejną drukarkę Delta Printing System i kontynuowaliśmy sprzedaż nanotuszów. Dzięki tym dwóm liniom biznesowym rozpoczęliśmy generowanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej, które będą wspierać dalszy rozwój Spółki do momentu komercjalizacji najważniejszej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie naszej technologii w postaci głowicy Epsilon na linie przemysłowe globalnych producentów elektroniki nowej generacji – mówi Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA. XTPL wymienia też osiągnięcia technologiczne z ostatnich kilku miesięcy. Są to wydłużenie żywotności dyszy drukującej, uzyskanie na podłożu zadanym przez klienta wydruku ultracienkich linii przewodzących (5 µm szerokości) o wysokiej gęstości z zachowaniem takich samych odstępów, czy też potwierdzenie możliwości technologicznej powtarzalnego osadzania nieosiągalnych dotąd innymi metodami linii przewodzących (o szerokości 1 µm), co stanowi osiągnięcie gotowości technologicznej rozwiązania XTPL do wykorzystania w naprawach defektów otwartych w strukturach elektrycznych wyświetlaczy OLED nowej generacji. – Aktualnie dziewięć z prowadzonych przez nas procesów ewaluacji w celu wprowadzenia naszej technologii na linie przemysłowe znajduje się na bardziej zaawansowanych etapach. W toku naszych prac i rozmów z klientami, badającymi możliwości technologii XTPL, możemy wskazać 3 projekty, których powodzenie w najbliższej przyszłości jest prawdopodobne. Dla przykładu od początku br. pracujemy nad wdrożeniem technologii UPD do zastosowania w nowych produktach z dziedziny zaawansowanych układów scalonych. W konkretnym zastosowaniu docelowym nasze rozwiązanie jako jedyne spośród dostępnych na rynku metod addytywnych spełniło główne wymagania klienta końcowego z branży półprzewodnikowej – mówi Filip Granek. XTPL SA mocno stawia na ochronę patentową opracowanych rozwiązań technologicznych. Obecnie 23 wnioski patentowe pomagają zabezpieczyć jej wynalazki technologiczne. Tylko w 2021 roku spółka złożyła trzy wnioski patentowe, które pozwalają na uzyskanie ochrony jej IP już od chwili ich aplikowania w urzędzie patentowym. – Jak wielokrotnie powtarzaliśmy: najważniejszym celem jest komercjalizacja naszych rozwiązań, ale nie bez znaczenia pozostaje budowanie wartości spółki w postaci rozszerzenia zasobów jej chmury patentowej. Część działalności XTPL wciąż będzie opierać się na rozwoju naszych rozwiązań, ponieważ tylko w ten sposób możemy pozostawiać w tyle konkurencję. Świat nowoczesnych technologii dzisiaj rozwija się o wiele szybciej niż w poprzednich epokach historycznych. Chcemy dbać o to, by XTPL wciąż było wśród liderów branży, dostarczając klientom najnowocześniejsze rozwiązania, odpowiadające na wciąż pojawiające się problemy produkcji przemysłowej – deklaruje Filip Granek. Wyniki finansowe W I połowie 2021 roku XTPL wypracowała 748 tys. PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, z czego 136 tys. PLN Spółka wygenerowała ze sprzedaży swoich produktów. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, kwota ta wzrosła kilkukrotnie. Skonsolidowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 605 tys. PLN, wobec 893 tys. PLN zanotowanych w na koniec I połowy 2020 roku. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) za I półrocze 2021 roku wyniósł -4.469 tys. PLN (w porównaniu do -5.572 tys. PLN), co oznacza poprawę o blisko o 20% r/r. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku spółka utrzymała bezpieczny poziom środków pieniężnych, wynoszący na koniec czerwca br. 6.574 tys. PLN (wobec 10.298 tys. PLN na koniec 2020 roku) – czytamy w komunikacie. – Należy podkreślić, że komercjalizacja drukarek Delta Printing System oraz nanotuszów ma dla nas znaczący potencjał rynkowy, pomimo, że nie jest głównym celem naszej działalności. W tym zakresie konsekwentnie dążymy do finalizacji projektów o potencjale wdrożeń przemysłowych. Jednakże, dzięki przyszłej sprzedaży, pozyskiwanym dotacjom i zachowanym właściwym poziomie środków pieniężnych, jesteśmy w stanie zabezpieczyć działalność operacyjną spółki. Uwzględniając tę przewidywaną sprzedaż związaną z komercjalizacją produktów, na koniec czerwca br. wartość skonsolidowanych zapasów wynosiła 382 tys. PLN. Z tych zapasów już korzystamy m.in. w procesie przygotowania i dostarczenia klientowi drugiej sprzedanej drukarki – mówi Jacek Olszański, członek zarządu i dyrektor finansowy XTPL SA.
Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2