reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Sonel zwiększył sprzedaż mierników

W minionym półroczu o 14% wzrosła sprzedaż w kluczowym obszarze działalności spółki. Jednak ograniczony dostęp do komponentów skutkował obniżeniem przychodów w segmencie usług montażu.

W I półroczu 2021 roku przychody Grupy sięgnęły blisko 58 mln PLN wobec 62,1 mln PLN zanotowanych rok wcześniej. Na poziomie jednostkowym sprzedaż Sonela wyniosła 52,8 mln PLN (55,4 mln PLN rok wcześniej). Sprzedaż mierników i pozostałych produktów będących podstawowym przedmiotem działalności wzrosła o 14 %, osiągając 39,3 mln PLN. Spadła jednak sprzedaż usług montażu, osiągając 13,6 mln PLN wobec blisko 21 mln PLN w I półroczu 2020 roku. Jednym z podstawowych powodów są ograniczenia w dostępie do komponentów, co uniemożliwiło sprawne realizowanie zleceń usługowych. Spółka zależna Sonel Indie wypracowała w minionym półroczu 2,2 mln PLN przychodów, poprawiając się o 18%. Foxytech zanotował 4,4 mln PLN przychodów (6,2 mln PLN rok wcześniej). Wszystkie podmioty grupy zakończyły półrocze dodatnimi wynikami. – Podmiot indyjski uzyskał 340,8 tysięcy złotych zysku, przy wyższym obrocie niż przed rokiem. Szeroki zakres ofertowania i wzrastająca rozpoznawalność marki Sonel na tym rynku sprawiają, że ten obszar pozostaje szansą rozwojową emitenta i całej Grupy. Foxytech odnotował dodatni wynik głównie za sprawa rozliczenia pożyczki z PFR. Jednak planowana sprzedaż na kolejne miesiące i rozwój współpracy z odbiorcami wskazują na możliwość rentownej kontynuacji działalności – czytamy w raporcie Sonela. Grupa wypracowała w minionym półroczu 7,2 mln PLN zysku operacyjnego i 6,5 mln PLN zysku netto. Rok wcześniej było 9,5 mln PLN i 8,7 mln PLN. Na poziomie jednostkowym zysk netto zbliżył się do 7 mln PLN. Na koniec czerwca dysponowała kwotą 21,1 mln PLN środków pieniężnych wobec 14,5 mln PLN rok wcześniej. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1