reklama
reklama
© SoftBlue Przemysł elektroniczny |

SoftBlue dostanie 6,1 mln PLN dotacji

Autorski projekt spółki, o całkowitej wartości blisko 8 mln PLN, został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt dotyczy opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na celu racjonalizację zużycia wody. Obecnie firma tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe m.in. poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. Prace już się rozpoczęły. 27 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została pierwsza częściowa ocena projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Wśród wybranych projektów znalazło się rozwiązanie zaprezentowane przez SoftBlue SA. – Rekomendacja NCBiR pozwoli nam na uruchomienie kolejnego projektu łączącego nowoczesność technologii i podejście proekologiczne. Dzięki systemowi ekspertowemu rozbioru wody zostaną chociażby ograniczone wycieki. Odbiorcy uzyskają większą świadomość na temat zużywanej wody. Przewagą tego rozwiązania jest rozproszona analityka wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA (na zdjęciu powyżej).
Firma technologiczna SoftBlue zbuduje Centrum B+R między innymi na potrzeby wspierania optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości ponad 5,4 mln PLN. Wartość całej inwestycji opiewa na ponad 12 mln PLN. 6 sierpnia br. spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji. Prace już się rozpoczęły. Jednocześnie SoftBlue kontynuuje rozwój portfolio rozwiązań internetu rzeczy, co jest możliwe dzięki przeprowadzonej w lutym br. ofercie publicznej spółki, w ramach której do SoftBlue wpłynęło ponad 10 mln PLN. Wśród oferowanych przez firmę rozwiązań znajduje się też np. system AirDron, który służy do precyzyjnego pomiaru stanu zanieczyszczeń powietrza. W I półroczu 2021 spółka wypracowała ponad dwukrotnie wyższe przychody netto ze sprzedaży. Ich wartość wyniosła 6,4 mln PLN. SoftBlue SA powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. SoftBlue SA jest również właścicielem firmy easyCALL.pl S.A. świadczącej usługi telekomunikacyjne.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2