reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SoftBlue Przemysł elektroniczny | 29 września 2021

SoftBlue dostanie 6,1 mln PLN dotacji

Autorski projekt spółki, o całkowitej wartości blisko 8 mln PLN, został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt dotyczy opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na celu racjonalizację zużycia wody. Obecnie firma tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe m.in. poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. Prace już się rozpoczęły. 27 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została pierwsza częściowa ocena projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Wśród wybranych projektów znalazło się rozwiązanie zaprezentowane przez SoftBlue SA. – Rekomendacja NCBiR pozwoli nam na uruchomienie kolejnego projektu łączącego nowoczesność technologii i podejście proekologiczne. Dzięki systemowi ekspertowemu rozbioru wody zostaną chociażby ograniczone wycieki. Odbiorcy uzyskają większą świadomość na temat zużywanej wody. Przewagą tego rozwiązania jest rozproszona analityka wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA (na zdjęciu powyżej).
Firma technologiczna SoftBlue zbuduje Centrum B+R między innymi na potrzeby wspierania optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości ponad 5,4 mln PLN. Wartość całej inwestycji opiewa na ponad 12 mln PLN. 6 sierpnia br. spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji. Prace już się rozpoczęły. Jednocześnie SoftBlue kontynuuje rozwój portfolio rozwiązań internetu rzeczy, co jest możliwe dzięki przeprowadzonej w lutym br. ofercie publicznej spółki, w ramach której do SoftBlue wpłynęło ponad 10 mln PLN. Wśród oferowanych przez firmę rozwiązań znajduje się też np. system AirDron, który służy do precyzyjnego pomiaru stanu zanieczyszczeń powietrza. W I półroczu 2021 spółka wypracowała ponad dwukrotnie wyższe przychody netto ze sprzedaży. Ich wartość wyniosła 6,4 mln PLN. SoftBlue SA powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. SoftBlue SA jest również właścicielem firmy easyCALL.pl S.A. świadczącej usługi telekomunikacyjne.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2