reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Scope Fluidics przedstawia plany dotyczące projektów PCR|ONE oraz BacterOMIC

Spółka biotechnologiczna Scope Fluidics, pracująca nad rozwiązaniami z zakresu diagnostyki medycznej, poinformowała o dalszych planach prac w projektach PCR|ONE oraz BacterOMIC.

W projekcie PCRIONE aktualnie najważniejszym celem operacyjnym Scope Fluidics jest sprzedaż udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za rozwój projektu – Curiosity Diagnostics sp. z o. o. Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi, globalnymi podmiotami z rynku diagnostyki medycznej. Dotyczą one funkcjonalności systemu PCR|ONE, technologii wykorzystanej w systemie oraz planów rozwoju projektu, w tym rozbudowy portfolio testów, modelu sprzedaży, sieci dostawców komponentów, możliwości produkcyjnych oraz skalowalności i kosztów produkcji. Jednocześnie z prowadzonymi rozmowami, Scope Fluidics ma opracowany roczny plan działań prowadzący do budowania wartości projektu PCR|ONE. Dotyczy on m.in. przygotowania operacyjnego Curiosity Diagnostics do samodzielnego wprowadzenia systemu PCR|ONE do obrotu. Jak podkreśla spółka w komunikacie, przygotowania te nie opóźniają procesu M&A i jednocześnie wzmacniają pozycję Scope Fluidics w rozmowach z potencjalnymi nabywcami. – Plany dotyczące dalszego budowania wartości systemu PCR|ONE rozwijanego w spółce Curiosity Diagnostics stanowią odzwierciedlenie oczekiwań potencjalnych nabywców – globalnych podmiotów operujących na rynku diagnostyki medycznej. Podmioty te są zainteresowane możliwie najszybszym wprowadzeniem systemu PCR|ONE do produkcji masowej oraz rozwojem portfolio paneli PCR|ONE. Jednocześnie zaplanowane działania mają na celu wzrost wartości systemu PCR|ONE niezależnie od przebiegu procesu M&A – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics. W najbliższych miesiącach działania w projekcie PCR|ONE obejmą m.in. przeprowadzenie Programu Early Access, przygotowania do produkcji wielkoskalowej oraz opracowanie panelu Quattro Vir (SARS-CoV-2, RSV, wirus grypy A i B).
Głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja systemu w drodze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Bacteromic. Aktualnie Scope Fluidics koncentruje działania na uzyskaniu certyfikacji CE-IVD. – Podobnie jak w przypadku projektu PCR|ONE zaplanowaliśmy działania związane ze zbudowaniem pozycji rynkowej i rozpoznawalności systemu BacterOMIC oraz wstępnym skalowaniem produkcji – mówi Szymon Ruta, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics. Założeniem zarządu Scope Fluidics w zakresie finansowania projektów jest dostosowywanie go do przebiegu procesu komercjalizacji projektów. Środki na przeprowadzenie przedmiotowych działań będą pochodzić z realizacji w odpowiednim zakresie umowy finansowania zawartej we wrześniu 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, grantów (już pozyskanych oraz przyszłych) oraz posiadanych środków własnych. Jednocześnie zarząd będzie na bieżąco analizował różne możliwości finansowania przyjętego planu działań i nie wyklucza także innych źródeł pozyskania finansowania. Zarząd będzie podejmował dalsze działania, aby zapewnić spółce możliwość skorzystania ze wszystkich transz finansowania od EBI. Spółka zamierza skorzystać z pierwszej transzy finansowania w czwartym kwartale 2021 r. oraz bierze pod uwagę skorzystanie z drugiej transzy – czytamy w komunikacie.

reklama
Załaduj więcej newsów
September 14 2023 18:08 V21.0.48-2
reklama
reklama