reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 maja 2010

Obroty Dell w Łodzi = 209.2 mln zł

Obroty łódzkiego zakładu Dell osiągneły w roku fiskalnym 2008 poziom 209.2 mln zł, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2007. Firma nie weszłaby do 500 największych firm w Polsce.

Rok fiskalny 2008 w Dell obejmuje okres od 1.02.2008 do 31.01.2009. · W roku fiskalnym 2008, obroty firmy wzrosły z 103.0 mln zł do poziomu 209.2 mln zł · Zysk operacyjny wyniósł w roku 2008 22.6 mln zł, wobec 14.0 mln zł w poprzednim roku obrachunkowym. · Zysk netto osiągnął poziom 22.0 mln zł, wobec jedynie 3.2 mln zł w roku fiskalnym 2007. · Kapitał własny spółki na koniec roku 2008 wyniósł 638.6 mln zł i finansował 93% aktywów: firma w minimalnym stopniu korzysta z finansowania zewnętrznego.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2