reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

Vigo System chce przyspieszyć rozwój dzięki programowi motywacyjnemu

Producent detektorów średniej podczerwieni ma za sobą rekordowe pierwsze półrocze, ale dzięki programowi motywacyjnemu chce m.in. zintensyfikować rozwój organiczny i zatrzymać pracowników przez długie lata.

Program motywacyjny na lata 2021-2023 jest skierowany do kluczowych pracowników Vigo i spółek zależnych. Cele wynikowe przewidują osiągnięcie w 2021 roku co najmniej 29,5 mln PLN na poziomie EBITDA. W kolejnych dwóch latach założono nie mniej niż 33,5 mln PLN i 40 mln PLN. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków zarządu, kluczowych pracowników Vigo i jej spółek zależnych (z wyłączeniem pracowników spółki Vigo We Innovation) do działań mających zintensyfikować rozwój organiczny oraz umożliwić osiąganie długofalowo wysokich wyników finansowych. Ponadto program ma przyczynić się do długotrwałego związania pracowników ze spółką. – Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia nie więcej niż 29.160 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W związku z uchwaleniem Programu Motywacyjnego, zarząd emitenta zwrócił się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: a) uchwalenie emisji nie więcej niż 29.160 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i B, w tym 11.664 warrantów serii A przeznaczonych dla członków zarządu spółki (40% warrantów) oraz 17.496 warrantów serii B przeznaczonych dla osób wybranych spośród kluczowych pracowników (60% Warrantów) w ramach trzech etapów Programu Motywacyjnego; b) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów; c) warunkowe podwyższenie kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 29.160 PLN w drodze emisji akcji, tj. nie więcej niż 29.160 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; d) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji – podaje spółka w komunikacie. Vigo zakończyło pierwsze półrocze rekordowymi wynikami. Przychody wzrosły o 24% do 32,6 mln PLN, a zysk netto o ponad 50% do 12,4 mln PLN. Skorygowana EBITDA wyniosła 14,1 mln PLN (+22%). Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama