reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Spadły przychody Grupy WB

Polski producent rozwiązań dla sił zbrojnych przedstawił sprawozdanie za pierwszą połowę 2021 roku. Przychody Grupy WB w tym okresie wyniosły 132,5 mln PLN.

W I półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy WB wyniosły 132,5 mln PLN wobec 166,9 mln PLN w trakcie I półrocza 2020 roku, co stanowi spadek o 34,4 mln PLN (-20,6% r/r). Strata netto wyniosła 13,6 mln PLN, przy 19,7 mln PLN wygenerowanego w trakcie I półrocze 2020 roku. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 551,2 mln PLN i uległa zmniejszeniu o 22,8 mln PLN tj. o 4,0% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2020 roku. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Grupy Kapitałowej wyniosły na koniec czerwca 2021 roku 247,8 mln PLN i były nieznacznie wyższe od kapitałów własnych, które wyniosły 246,9 mln PLN. Zobowiązania długoterminowe na koniec czerwca 2021 r. wyniosły 70,5 mln PLN i były znacznie wyższe od zobowiązań długoterminowych na koniec czerwca 2020 r. co związane było z rolowaniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji wymagalnych w 2020 r. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 118,7 mln PLN – raportuje Grupa WB.
Jednostką dominującą w Grupie WB jest spółka WB Electronics SA, dostawca elektroniki wojskowej, oprogramowania i usług związanych z integracją pojazdów wojskowych. WB Electronics dostarcza również zintegrowane systemy dowodzenia i łączności, w tym urządzenia radiokomunikacji oraz bezzałogowe systemy powietrzne. W skład grupy wchodzą także Flytronic, RADMOR, Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX i MindMade. Kolejny podmiot to spółka bezpośrednio zależna WBE Technologies SDN BHD. z siedzibą w Kuala Lumpur (Malezja). W 2018 roku spółka MindMade zakończyła procedurę nabycia 51% udziałów PolCam Systems, producenta systemów wideorejestratorów, systemów radarowych do pomiaru prędkości automatycznego mandatowania, w tym samym roku podpisano umowę zakupu udziałów we 3CITY ELECTRONICS. Dodatkowo w 2018 została zawiązana spółka WB Electronics Sp. z o.o. kontrolująca WB America LLC – oficjalne przedstawicielstwo Grupy WB w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Ameryki Centralnej i Południowej. W 2020 roku w skład Grupy WB weszły Defcon Sp. z o.o. oraz WB Ukraine LLC. Z kolei w marcu 2021 roku do Grupy WBE dołączyła PN Standard Sp. z o.o. z sektora zaawansowanych technologii teleinformatycznych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama