reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny |

Grupa Amica podsumowała pierwszą połowę 2021 roku.

Największy polski producent AGD zanotował w I półroczu 2021 ponad 1,5 mld PLN przychodów i zwiększył zyski, pomimo odmrożonych m.in. wydatków marketingowych.

W drugim kwartale widoczna była już jednak presja kosztów surowców, komponentów i transportu, a ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętu AGD mogą wywrzeć dodatkowy wpływ na kształtowanie popytu w kolejnych kwartałach – informuje Amica.
W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Amica zwiększyła przychody o 24% rdr, do 1,57 mld PLN, rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych i we wszystkich kategoriach asortymentowych. Producent informuje, że nastąpiła też korzystna zmiana miksu sprzedażowego ze wzrostem udziału sprzętu grzejnego. Spółka wypracowała jednocześnie 107,3 mln PLN wyniku EBITDA (+22% rdr), 74,9 mln PLN zysku operacyjnego (+28% rdr) i tyle samo zysku brutto (+33% rdr), księgując 55,5 mln PLN zysku netto (+41%). W samym drugim kwartale br. skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, do 773,0 mln PLN, jednakże zysk operacyjny oraz rezultaty brutto i netto były niższe o 8-12% rdr. Analizując sytuację w ujęciu rok do roku należy oczywiście wziąć pod uwagę istotny wpływ pandemii na drugi kwartał zeszłego roku – czytamy w komunikacie. – Wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020, realizując dodatkowo w pierwszej połowie 2021 roku zauważalne wzrosty wyników. Od drugiego kwartału odczuwamy jednak po stronie kosztowej mocny wzrost cen stali, komponentów i frachtu morskiego. Sytuacja ta musi finalnie przełożyć się na ceny dla klientów, co wydaje się w skali całej Europy nieuniknionym procesem także w kolejnych kwartałach. Liczymy, że powszechna presja inflacyjna złagodzi potencjalnie negatywne efekty popytowe i konkurencyjne – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich.
Grupa Amica planuje zrealizować w 2021 roku plan inwestycyjny w kwocie około 130 mln PLN.
Pod koniec czerwca br. Amica wypłaciła z zysku 2020 roku 6 zł dywidendy na akcję (dwa razy więcej niż rok wcześniej), co wraz z odbudową zapasów i wznowieniem inwestycji rozwojowych (m.in. moce wytwórcze, automatyzacja, cyfryzacja i IT) obniżyło przepływy gotówkowe w ujęciu rok do roku (o 51 mln PLN). Pomimo tego na koniec czerwca br. Grupa Amica posiadała 107,6 mln PLN wolnej gotówki. – Dzięki odbudowie zapasów możemy lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, co w sytuacji zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw staje się jedną z przewag konkurencyjnych, podobnie jak efektywność procesów i atrakcyjna oferta produktowa. Utrzymujemy bezpieczną strukturę bilansu, dbamy o płynność finansową. Nasz wskaźnik długu netto do EBITDA to jedynie 0,5x – podkreśla Michał Rakowski.
Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2