reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech
Przemysł elektroniczny |

Creotech pracuje nad satelitą UVSat

Astronomiczny satelita ultrafioletowy UVSat, który ędzie obserwował galaktykę i dostarczy danych naukowcom, może być gotowy do wystrzelenia już w ciągu 3 lat.

Masa satelity UVSat osiągnie wartość około 40 kilogramów (czyli 5 razy cięższy od poprzednich polskich satelitarnych misji naukowych – LEM i HEWELIUSZ). Satelita ma dostarczać dane przez około 5 lat. Będą z nich korzystać polscy i zagraniczni astronomowie.
Jak podkreśla Creotech Instruments, UVSat stanie się najważniejszym narzędziem polskiej astronomii obserwacyjnej w latach 20. XXI wieku. Natomiast dla firmy, budowa UVSat to kolejny krok we wdrożeniu autorskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat opracowanej przez Creotech.
Creotech Instruments SA, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika 29 sierpnia 2021 roku podpisały umowę konsorcjum. Jej celem jest współpraca przy opracowaniu dokumentacji projektowej, budowa, wystrzelenie i eksploatacja polskiego systemu satelitarnego przeznaczonego do obserwacji w zakresie ultrafioletu (UV). Misja satelity UV, któremu nadano nazwę UVSat narodziła się już 5 lat temu, kiedy to przeprowadzono pierwsze prace studyjne nad koncepcją misji kosmicznej. Satelita dostarczy polskiemu środowisku astronomów możliwości realizacji niezależnej, krajowej misji kosmicznej o dużym potencjale badawczym. Jego celem jest obserwacja Galaktyki w widmie nadfioletowym. Pozwoli to na dokładne zbadanie gwiazd zmiennych i innych obiektów takich jak egzoplanety, czy zjawisk towarzyszących aktywności czarnych dziur. Na początku 2020 roku koncepcja realizacji misji UVSat-a uzyskała pozytywną rekomendację zespołu doradczego powołanego zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym została wpisana na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (znalazło się na niej 70 projektów z różnych dziedzin, a UVSat jest jedynym satelitą umieszczonym na mapie). W lipcu 2021 roku ruszyły natomiast konsultacje publiczne Krajowego Programu Kosmicznego, który jest przygotowywany przez Polską Agencję Kosmiczną. Wśród wymienionych w programie działań znajduje się m.in. budowa mikrosatelity przeznaczonego do celów naukowych. Celem zawiązanego konsorcjum jest stworzenie ram do realizacji misji UVSat, która może być objęta finansowaniem pochodzącym z Krajowego Programu Kosmicznego. Wchodzące w skład porozumienia podmioty wyznaczyły jasny podział kompetencji w planowanym projekcie. Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika odpowiedzialne jest za cześć naukową projektu, Centrum Badań Kosmicznych PAN odpowiada za opracowanie i wyprodukowanie instrumentu naukowego dla satelity, a Creotech Instruments SA ma dostarczyć platformę satelitarną dla misji. Jest ona zgodna ze standardem HyperSat, nad którym firma pracuje od 4 lat. Jednak to nie koniec planów Creotech, ambicje spółki sięgają znacznie dalej. – W perspektywie kolejnej dekady nastąpi gwałtowny wzrost liczby satelitów operujących na ziemskiej orbicie. Do roku 2025, w ramach kilkudziesięciu konstelacji satelitarnych, działać ma ich nawet przeszło 10 000. Większość z nich stanowić będą satelity klasy mikro, o masie nieprzekraczającej kilkudziesięciu kilogramów – mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-1
reklama
reklama