reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Kwartalny zysk PZ Cormay wzrósł o 157%

Wzrost sprzedaży o blisko połowę i trzycyfrowa dynamika zysku netto – to dokonania biotechnologicznej spółki w minionym kwartale.

Procentuje wprowadzenie do sprzedaży nowych analizatorów, a w kolejnych kwartałach PZ Cormay planuje dalsze poszerzanie oferty – informuje firma.
Grupa ma za sobą dobre I półrocze 2021 roku. W tym okresie jej przychody wzrosły o 30% w ujęciu r/r do 39,5 mln PLN. Największym rynkiem dla PZ Cormay pozostaje Polska (20,1% udziałów w przychodach). Na kolejnym miejscach plasują się Rosja (12,4%) oraz Iran (8%). Jeśli chodzi o branże to najmocniejszą pozycję ma hematologia – prawie 50% w ogólnych obrotach. Na drugim miejscu jest biochemia (33,4%). Półroczna EBITDA wyniosła 3,2 mln PLN (wzrost o 4,7 mln PLN), a zysk netto sięgnął 2,7 mln PLN wobec -6,8 mln PLN straty netto rok wcześniej. W samym II kwartale 2021 r. Grupa zwiększyła sprzedaż o blisko połowę r/r., do 20,5 mln PLN, EBITDA wzrosła do 2,3 mln PLN (wzrost o 2,5 mln PLN w porównaniu z II kwartałem 2020 r.), a zysk netto przekroczył 1,8 mln PLN (+157% r/r.). PZ Cormay podkreśla, że wzrost sprzedaży nastąpił zarówno w stosunku do wyników za I półrocze 2020 r., na które negatywny wpływ miała pandemia COVID-19, ale także w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w I półroczu 2019 r. nieobciążonym skutkami pandemii. – Dynamiczny wzrost sprzedaży, jej rentowności oraz zysków Grupy w stosunku do I półrocza 2020 r. i I półrocza 2019 r. są efektem strategicznej transformacji biznesu Grupy, w tym wprowadzenia do sprzedaży nowych analizatorów biochemicznych i hematologicznych oraz zmian w obszarze marketingu i sprzedaży. Dzięki bogatszej ofercie produktowej oraz coraz efektywniejszym działaniom komunikacyjnym i prosprzedażowym umacniamy naszą pozycję na szeregu strategicznych dla Grupy rynków. Dynamiczny wzrost sprzedaży analizatorów nie tylko wpływa zdecydowanie pozytywnie na bieżące wyniki Grupy, ale przede wszystkim poszerza rynek zbytu na produkowane przez Grupę odczynniki do analizatorów – komentuje w raporcie półrocznym Janusz Płocica, prezes zarządu PZ Cormay. Zarząd zwraca uwagę, że wypracowane w minionym półroczu wyniki potwierdzają wagę jaką dla wyników ma wprowadzanie do oferty nowych analizatorów. W samym segmencie hematologicznym dzięki wprowadzeniu do sprzedaży tylko jednego nowego analizatora – Mythic 60, w minionym półroczu Cormay odnotował wzrost sprzedaży o ponad 60% r/r i o ponad 33% w porównaniu z I półroczem 2019 r., nieobciążonym wpływem COVID-19. – Liczymy, że planowane wprowadzenie do oferty na przestrzeni najbliższych 6 kwartałów czterech nowych analizatorów hematologicznych, analizatora biochemicznego Equisse oraz poszerzenie oferty w segmencie weterynaryjnym stanie się kolejnym impulsem wzrostu naszego biznesu – dodaje Janusz Płocica. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-1