reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Łukasiewicz i PGZ podpisały umowę o współpracy badawczo-rozwojowej

Sieć polskich instytutów badawczych oraz Polska Grupa Zbrojeniowa zamierzają wspólnie realizować projekty związane z inicjowaniem i wdrażaniem nowo opracowanych technologii.

Plany Łukasiewicza i PGZ przewidują bliską kooperację w programach rakietowych, amunicyjnych, pancernych, obrony przeciwlotniczej i C4, rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, platform lotniczych oraz specjalistycznych platform bezzałogowych.
– Łukasiewicz od dwóch i pół roku, a instytuty wchodzące w jego skład, od wielu lat pracują nad rozwiązaniami dla polskiej obronności i bezpieczeństwa. Jako sieć 32 instytutów Łukasiewicz jest doskonałym partnerem do realizacji prac badawczo-rozwojowych na potrzeby obronne. Posiadamy wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach wszystkich naszych 4 kierunków działalności: inteligentnej i czystej mobilności, transformacji cyfrowej, zrównoważonej gospodarce i energii oraz zdrowiu. Łukasiewicz powstał, aby efektywnie planować i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe skupionych w sieci polskich instytutów badawczych, której celami są m.in.: prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej – mówi Michał Janasik, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Partnerstwo z Siecią Badawczą Łukasiewicz to kolejny krok, który pozwoli nam na zwiększenie tempa realizowanych prac badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych w kluczowych dla nas obszarach – techniki rakietowej, systemów wsparcia łączności i dowodzenia a także autonomicznych platform, zarówno lądowych, nawodnych jak i powietrznych – komentuje Sebastian Chwałek, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Łukasiewicz i PGZ ustaliły że w oparciu o swoje kompetencje i doświadczenie będą dążyły do wzajemnego wsparcia odpowiednio w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, jak i związanej ze sprzedażą wyrobu finalnego. W tym celu planują powołać komitet sterujący oraz grupy robocze, które zidentyfikują możliwe obszary współpracy i będą miejscem wymiany doświadczeń.
Sieć Badawcza Łukasiewicz to sieć instytutów badawczych, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach, jak zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia, inteligentna mobilność oraz transformacja cyfrowa. Polska Grupa Zbrojeniowa to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Oferta PGZ obejmuje: systemy radarowe i radiolokacyjne, karabiny, optoelektronikę, kołowe transportery opancerzone, artylerię lufową, bezzałogowe systemy powietrzne i systemy zarządzania polem bitwy.
reklama
reklama
January 25 2023 00:30 V20.12.1-1