reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 maja 2010

Drugie podejście do prywatyzacji Lumel SA

Skarb Państwa zaprosił do negocjacji w sprawie sprzedaży 85% akcji Lumel S.A. To drugie podejście do prywatyzacji spółki.

Chętni do nabycia akcji Lumel S.A. mogą zgłaszać się do 11 czerwca 2010. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji Spółki, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązanie do podwyższenia kapitału zakładowego, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Przychody Lumel S.A. w roku 2008 wyniosły 66.9 mln zł, zysk EBIDTA 7.4 mln zł, natomiast zysk netto 1 mln zł. Firma zatrudnia 630 osób. To druga próba prywatyzacji spółki – pierwszą MSP podjęło na jesieni 2008 roku. Zgłosiło czterech chętnych do zakupu kontrolnego pakietu akcji (Relpol S.A., Tar Heel Capital, Nitrex Metal GmbH oraz Prettl Management Services GmbH), ale żaden z oferentów nie zaproponował satysfakcjonującej ceny. Lumel jest liderem na rynku krajowym oraz europejskim w zakresie innowacyjnych rozwiązań i produkcji urządzeń automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Działalność spółki koncentruje się w 4 głównych obszarach biznesowych: (i) produkcji urządzeń automatyki przemysłowej przeznaczonej do pomiarów i przetwarzania, regulacji i rejestracji oraz transmisji i wizualizacji procesów przemysłowych; (ii) produkcji i obróbce precyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium oraz wykonawstwie form i narzędzi; (iii) usługach w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów automatyki; (iv) usługach w zakresie montażu pakietów elektronicznych w różnych technologiach oraz usługach montażu elementów mechaniki precyzyjnej w szczególności stanowiących elementy urządzeń automatyki przemysłowej.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1