reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Farada i Phoenix Systems opracują system autopilota dronów

Współpraca polskich firm technologicznych ma zaowocować stworzeniem bezzałogowca, który uzyska certyfikację europejskiej agencji lotniczej (EASA) i będzie stanowił bazę dla nowego typu usług świadczonych przez Farada Group.

Spółki Farada oraz Phoenix Systems (spółka z grupy Atende) podpisały list intencyjny o współpracy, której celem jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu autopilota opartego o Phoenix-RTOS i przeznaczonego dla certyfikowanych bezzałogowych statków powietrznych. Zgodnie z nowymi dyrektywami EU bezzałogowe statki powietrzne wykonujące misje nad miastami, misje związane z przewozem materiałów medycznych, materiałów niebezpiecznych oraz ludzi będą musiały podlegać certyfikacji przez agencje lotnicze. – Stwarza to znakomite pole do użycia systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, dla którego obecnie opracowywany jest pakiet certyfikacyjny DO-178C, potwierdzający zgodność systemu z metodyką zapewnienia niezawodności oprogramowania stosowaną w systemach lotniczych – podkreśla Phoenix Systems.
Według raportów analityków bezzałogowe statki powietrzne to jedna z głównych technologii operacyjnych Przemysłu 5.0, której upowszechnienie ma kluczowe znaczenie dla gospodarki.
– Na rynku istnieje kilka popularnych rozwiązań autopilota typu open-source i open-hardware, jednak żadne z nich nie posiada odpowiedniej architektury oraz pakietu certyfikacyjnego pozwalającego na uzyskanie certyfikacji lotniczej. Stworzenie nowego otwartego autopilota o skalowalnej architekturze bazującej na Phoenix-RTOS, spełniającego wysokie wymagania niezawodności oraz wykorzystanie potencjału polskiego środowiska lotniczego, w tym znanych na świecie polskich uczelni kształcących znakomitych inżynierów oprogramowania oraz lotnictwa, może przynieść wymierne skutki dla gospodarki – komentuje Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Phoenix-Systems. Paweł Pisarczyk dodaje, że obie firmy wierzą, że ich współpraca będzie początkiem większej inicjatywy, polegającej na rozwoju polskiego autopilota dla nowych statków powietrznych, do której dołączą inni polscy producenci oraz uczelnie i instytuty badawcze Jak wyjaśnia Phoenix Systems w komunikacie, projektowane rozwiązanie ma posiadać architekturę o podwyższonej niezawodności, wykorzystującą zwielokrotnione komponenty sprzętowe i mechanizmy głosowania. Dzięki zastosowaniu matrycy FPGA możliwe jest zrealizowane zaawansowanych funkcji (np. komunikacji radiowej ze stacją naziemną) za pomocą oprogramowania (software-defined) i znaczna minimalizacja masy autopilota. Do separacji komponentów oprogramowania autopilota, o różnych wymaganiach niezawodności, zostanie wykorzystywany mechanizm partycjonowania zasobów wbudowany w Phoenix-RTOS i wynikający z jego innowacyjnej architektury. Partycjonowanie ma pozwolić na łatwe integrowanie z autopilotem innych aplikacji np. sterowania autonomicznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz przetwarzania w chmurze lub mechanizmów współpracy w roju bez konieczności prowadzenia ponownej certyfikacji.
Farada specjalizuje się w produkcji systemu transportu medycznego drogą powietrzną, pozwalającego na zachowanie łańcucha chłodniczego. Farada to system bezzałogowy oparty o hybrydowy układ płatowca ze śmigłem pchającym oraz czterema zespołami napędowymi w układzie wielowirnikowca. Połączenie dwóch typów statków powietrznych umożliwia pionowy start i lądowanie (VTOL) oraz szybki przelot w trybie samolotowym. Phoenix Systems sp. z o.o. to spółka należąca do grupy kapitałowej Atende SA, która stworzyła i rozwija otwarty system operacyjny Phoenix-RTOS przeznaczony dla urządzeń brzegowych internetu rzeczy (Edge-IoT). System operacyjny Phoenix-RTOS używany jest w koncentratorach danych oraz inteligentnych licznikach energii elektrycznej i gazu wykorzystywanych na rynku smart utility. Spółka pracuje obecnie nad wersją systemu operacyjnego dla zastosowań lotniczych (zgodną z wymaganiami DO-178C) oraz planuje wdrożenie systemu w innych sektorach rynku internetu rzeczy – mikrosatelitach, pojazdach elektrycznych, nowoczesnych urządzeniach medycznych, urządzeniach nowoczesnego rolnictwa i aparaturze kontrolno-pomiarowej nowej generacji.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 06 2023 20:46 V22.0.14-2