reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Yoshi Innovation inwestuje w plazmowy skalpel

Chorzowska Yoshi Innovation SA oraz wrocławska spółka Microvolt wspólnie chcą zająć się opracowaniem, wdrożeniem do produkcji oraz komercjalizacją innowacyjnych skalpeli plazmowych.

Yoshi Innovation 2 września podpisał umowę inwestycyjną z dwoma wspólnikami-założycielami spółki Mikrovolt dotyczącą planowanego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Mikrovolt to spółka realizująca projekty urządzeń medycznych, kosmetycznych oraz stosowanych w przemyśle. Wrocławscy inżynierowie opatentowali już wynalazek pt.: „Układ elektroniczny do generowania wiązki plazmy” i związany z tym wynalazkiem know-how. Inwestycja zostanie zrealizowana w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Mikrovolt sp. z o.o. o kwotę 10 tys. PLN, tj. z 23 tys. PLN do 33 tys. PLN, poprzez utworzenie 200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które to zostaną objęte przez Yoshi Innovation i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1,2 mln PLN. W konsekwencji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowegow Krajowym Rejestrze Sądowym, Yoshi Innovation będzie przysługiwało 200 udziałów stanowiących 30% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Mikrovolt sp. z o.o. - czytamy w komunikacie. Yoshi będzie uprawnione m.in. do powołania jednego członka zarządu i wyboru dwóch członków rady nadzorczej, jak również będzie mu przysłu-iwało prawo weta w kluczowych decyzjach mających wpływ na funkcjonowanie Mikrovolt sp. z o.o., w tym strukturę finansową i strukturę własnościową Mikrovolt sp. z o.o. Przeprowadzona wycena (Pre-Money) spółki Mikrovolt sp. z o.o. wg stanu na dzień bezpośrednio przed dokonaniem inwestycji opiewa na kwotę 3,6 mln PLN - informuje Yoshi Innovation. Yoshi Innovation SA (dawniej Yoshi SA) stawia sobie za cel komercjalizację patentów tworzonych przez naukowców. – Dzięki naszym inwestorom oraz współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi chcemy aktywnie uczestniczyć w weryfikacji polskiej myśli technicznej i technologicznej oraz wprowadzaniu jej do biznesu – wyjaśnia Yoshi Innovation. Od 2021 roku spółka jest notowana na NewConnect.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2