reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

APS Energia przedstawi nową strategię jeszcze w tym roku

W najbliższym okresie APS Energia zamierza skupić się na rozwoju nowych produktów i technologii w dziale R&D, do których zaliczyć można produkty przeznaczone dla trakcji kolejowej i jezdnej, magazynów energii czy elektromobilności.

Grupa do końca 2021 roku zamierza zaktualizować strategię rozwoju na kolejne lata w celu zwiększenia skali działalności biznesu. Nowa strategia wpisywać się będzie w rządowe programy inwestycyjne oraz światowe i europejskie trendy dotyczące rozwoju wybranych sektorów gospodarki, które w związku z zachodzącymi zmianami środowiskowymi i technologicznymi zostały znacznie przyśpieszone. Wzmocnienie działalności Grupy w segmencie odnawialnych źródeł energii ma być jednym z kierunków dywersyfikacji przychodów. – W najbliższym okresie Grupa APS Energia zamierza skupić się na rozwoju w dziale R&D nowych produktów i technologii, do których zaliczyć można produkty przeznaczone dla trakcji kolejowej i jezdnej, magazynów energii czy elektromobilności. Grupa nadal będzie skupiała swoje działania na dywersyfikacji struktury przychodów, m.in. poprzez pozyskiwanie kolejnych odbiorców w sektorze T&T oraz nabywców usług serwisowych – czytamy w raporcie półrocznym APS Energia. Po pierwszym półroczu 2021 roku skonsolidowane przychody APS Energia wyniosły 29,7 mln PLN i były zbliżone do ubiegłorocznych. Zbliżony poziom przychodów wynika z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejne okresy i jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynkach eksportowych. Do tego pierwsze dwa kwartały pod względem wyników tradycyjnie należą do najsłabszych w roku. W strukturze sprzedażowej utrzymany został udziału grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością. Wypracowany przez Grupę w ciągu I półrocza 2021 roku zysk brutto na sprzedaży sięgnął 6,3 mln PLN i był o 93,2% wyższy r/r. Skonsolidowane koszty sprzedaży wzrosły o 20,8% r/r. Ich wzrost jest wynikiem zniesionych obostrzeń i możliwości większej aktywności prosprzedażowej na rynku krajowym i kierunkach eksportowych. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 7,6 mln PLN i były wyższe o 3,2% (r/r), głównie z powodu podjętych kroków mających na celu wzmocnienie pozycji biznesowej na wybranych rynkach Grupy. Na poziomie netto strata zmniejszyła się z 7,9 mln PLN do 4,95 mln PLN. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2