reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator – stabilne przychody w pierwszym półroczu

Na przychody pierwszego półrocza 2021 roku na poziomie roku poprzedniego główny wpływ miała wysoka dynamika obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Zysk netto – odliczając sprzedaż nieruchomości – spadł.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Apator osiągnęła obroty w wysokości 461,9 mln PLN, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej EBITDA tj. 66 mln PLN (uwzględniając wynik na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA w Poznaniu w 1H 2021 w wysokości blisko 100 mln PLN) i skorygowanym zysku netto na poziomie 23,6 mln PLN (51,2 mln PLN z uwzględnieniem wpływu sprzedaży w/w nieruchomości) – informuje Apator. Apator podkreśla, że po sześciu miesiącach widać wyraźne ożywienie w branży opomiarowania wody, która w ubiegłym roku silnie odczuła skutki pandemii w wyniku ograniczeń w montażu wodomierzy w domach i mieszkaniach. Segment Woda i Ciepło odnotował zdecydowany wzrost sprzedaży w kraju i eksporcie (+27% r/r), wynikający z „odmrożonych” inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych i wodociągach. – Segmenty Energii Elektrycznej i Gazu, działające na rynku o charakterze bardziej scentralizowanym, z modelem sprzedaży opartym w głównej mierze na dużych przetargach publicznych, w pierwszym okresie pandemii realizowały kontrakty pozyskane jeszcze przed rozprzestrzenieniem się COVID-19. W tym przypadku niższe r/r wyniki 1H 2021 r. to w głównej mierze efekt wysokiej bazy sprzedaży w 2020 roku oraz „przesuniętych w czasie” odczuwalnych w Grupie skutków pandemii tj. zaburzeń w łańcuchach dostaw, zwłaszcza utrudnień w terminowej realizacji zamówień kluczowych komponentów z Azji (głównie półprzewodników) – czytamy w komunikacie. Dla Apatora Polska pozostaje dominującym rynkiem, ale Grupa stopniowo wzmacnia swoją pozycję w krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Po 1H2021 roku udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 47,5%, zaś strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej były Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Czechy i Francja. Urządzenia pomiarowe z Polski trafiły też do klientów na Ukrainie, w Rosji i Turcji.
Główne inwestycje Grupy dotyczą spółki Apator Powogaz, która w ciągu 5 lat ma znacznie zwiększyć wolumeny produkcyjne. Trwają prace budowlane związane z zaplanowaną na pierwszy kwartał 2022 r. relokacją poznańskiej fabryki do zautomatyzowanego zakładu pod Poznaniem
Apator zwraca uwagę, że Grupa konsekwentnie pracuje nad rozwojem portfolio, reagując na zmiany związane z cyfryzacją sektora energetycznego i coraz większym zainteresowaniem rozwiązaniami inteligentnymi. Producent przywołuje też przykład sektora OZE, którego rozwój powoduje wzrost popytu na liczniki z funkcją dwukierunkowego pomiaru energii elektrycznej (pobranej i oddanej do sieci). Powszechnie rośnie zainteresowanie kwestiami efektywności energetycznej. Dla Apatora wynikają z tego dobre perspektywy m.in. dla segmentu Woda i Ciepło w związku z wprowadzoną w maju 2021 roku nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, która nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek instalacji do 1.01.2027 r. ciepłomierzy, wodomierzy oraz podzielników ciepła ze zdalnym odczytem. Apator oczekuje także ogłoszenia pierwszych większych przetargów na dostawy urządzeń klasy smart w związku z ogłoszonym rolloutem smart meteringu w sektorze energii elektrycznej. – Spółka jest gotowa pod względem operacyjnym i produktowym na dostawy liczników z funkcją zdalnego odczytu – niezależnie od finalnie określonych przez operatorów funkcjonalności i technologii komunikacyjnych – czytamy w komunikacie. Z kolei segment Gaz od kilku lat partycypuje w rolloutach smart meteringu w Europie. Na brytyjski rynek dostarcza już gazomierze smart własnej konstrukcji, natomiast od 2023 roku rozpocznie dostawy kolejnej generacji inteligentnych gazomierzy iSMART2 w ramach pozyskanego w lipcu br. wieloletniego kontraktu w Belgii. – Cieszą nas zmiany zachodzące na rynku opomiarowania mediów – podsumowuje Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Rośnie zainteresowanie naszych klientów rozwiązaniami w zakresie inteligentnego opomiarowania oraz technologiami wspierającymi OZE, efektywność energetyczne i skuteczne zarządzanie zużyciem mediów użytkowych. Zwiększamy skalę naszej sprzedaży w zakresie nowoczesnych technologii ultradźwiękowych oraz wodomierzy z nakładkami radiowymi. Opracowana przez nas wspólnie z partnerami technologia zdalnego pomiaru gazu została wybrana przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv – w jednym z największych przetargów smart meteringowych w Europie. W efekcie produkowany w Tczewie gazomierz z logo Apator trafi do miliona belgijskich gospodarstw domowych (...). Kilka dni temu poinformowaliśmy też o wyborze oferty Apatora na dostawy liczników ee z komunikacją PLC PRIME w Energa Operator – mówi Mirosław Klepacki. Działalność Grupy Apator jest zorganizowana w trzech segmentach: © Apator

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2