reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator zwiększa udziały w Apator Telemetria

Spółka Apator Telemetria, która wchodzi w skład grupy kapitałowej od 2009 roku, stanowi jedno z głównych zapleczy R&D Grupy Apator – podkreśla producent aparatury kontrolno-pomiarowej.

Apator SA 26 sierpnia 2021 roku zawarł z czterema osobami fizycznymi – wspólnikami spółki Apator Telemetria – umowy, na mocy których spółka nabyła 512 udziałów w Apator Telemetria sp. z o.o. za łączną kwotę 12,1 mln PLN. Udziały te stanowią 20,80% kapitału zakładowego Apator Telemetria sp. z o. o. oraz uprawniają do wykonania 20,80% ogólnej liczby głosów. W związku z istotnym znaczeniem Apator Telemetria dla rozwoju oferty produktowej i systemów zdalnego odczytu podjęto decyzję o zwiększeniu zaangażowania kapitałowego w tej spółce – informuje Apator w komunikacie. Spółka zależna Apator Powogaz SA posiada 61,82% udziału w kapitale zakładowym Apator Telemetria sp. z o. o. oraz 61,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. W wyniku zawartych umów, Apator SA oraz Apator Powogaz SA posiadają łącznie 82,62% udziału w kapitale zakładowym Apator Telemetria sp. z o. o. oraz 82,62% udziału w ogólnej liczbie głosów.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2