reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Neways Electronics
Przemysł elektroniczny |

Spadek obrotów Neways o 3%

Neways Electronics International N.V. informuje o spadku obrotów netto o 3,8% do 233,8 mln EUR, spowodowanym po części zakłóceniami w łańcuchu dostaw.

Eric Stodel, CEO: – W pierwszym półroczu 2021 r. obserwowaliśmy kontynuację odbudowy wyniku operacyjnego, co jest efektem podjętych przez nas działań. Zmierzamy do przekształcenia naszej firmy w OneNeways. Obrót był niższy niż w ubiegłym roku, częściowo na skutek zakłóceń w naszym międzynarodowym łańcuchu dostaw, ale także z powodu celowego pozbycia się mniej dochodowych obrotów. Liczba przyjętych zamówień oraz portfel zamówień znacznie się powiększyły i postanowiliśmy wykorzystać elastyczność niektórych części organizacji, aby szybko zwiększyć skalę działalności w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Spodziewamy się, że w drugiej połowie 2021 roku niedobory materiałów u dostawców – w szczególności dostawców komponentów półprzewodnikowych – w połączeniu z niepewnością związaną z wariantem Delta COVID-19 będą nadal poważnie wpływać na obroty. Niemniej jednak oczekujemy, że w najbliższych miesiącach będziemy w stanie dostarczyć więcej produktów i innowacyjnych systemów, co pozwoli nam osiągnąć wyższe obroty niż w pierwszym półroczu. Ponadto w naszych wynikach wyraźniej odzwierciedlą się również oszczędności kosztów strukturalnych wynikające z zakończonej już reorganizacji w Niemczech i Niderlandach. Najważniejsze informacje
  • obrót netto spadł o 3,8% do 233,8 mln EUR, częściowo ze względu na ograniczenie mniej dochodowych obrotów i zakłócenia w łańcuchu dostaw;
  • portfel zamówień wzrasta do 334,4 mln EUR – jest to o 32,6% więcej w porównaniu z końcem czerwca 2020 r. i o 48,6% w porównaniu z końcem roku 2020; przyczyną wzrostu jest ożywienie popytu w sektorze motoryzacyjnym i utrzymujący się silny popyt w innych sektorach rynku;
  • wzrost liczby zamówień o 69,0%; oprócz regularnego wzrostu zamówień od stałych klientów, firma Neways pozyskała wieloletnie zamówienia od 13 nowych klientów ze wszystkich strategicznych sektorów rynku o łącznej wartości obrotów ponad 50 mln EUR, zamówienia będą realizowane w nadchodzących latach;
  • marża brutto wzrasta o 3,0% do 91,7 mln EUR; jest to wzrost do 39,2% z 36,6% będący procentem obrotów uzyskanym dzięki pozytywnym efektom mix;
  • znormalizowany wynik operacyjny wzrasta do 6,8 mln EUR z 2,2 mln EUR, napędzany poprawą marży brutto i kontynuacją kontroli kosztów;
  • przepływy pieniężne netto wynoszą -6,3 mln EUR ze względu na wyższe wymogi dotyczące kapitału obrotowego i dodatkowe wypłaty w związku z wcześniej ogłoszonymi reorganizacjami i rozliczeniem pomocy rządowej związanej z COVID-19;
  • portfel zamówień Neways jest dobrze wypełniony i w porównaniu z 2021 r. rentowność powraca zgodnie z oczekiwaniami. Regularny wzrost portfela zamówień jest częściowo spowodowany niepewnością rynku dotyczącą dostępności produktów; ma to tłumiący wpływ na powracające ożywienie w działalności.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama