reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Grupa Aplisens ma za sobą najlepsze półrocze w historii

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku rekordowe 57,5 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost 11,6 proc. r/r).

EBIT ukształtował się na poziomie 11,4 mln PLN (wzrost 48,3 proc. r/r), a zysk netto wyniósł 9,4 mln PLN (wzrost 46,0 proc. r/r). Motorem wzrostów były dobre wyniki wypracowane przez Grupę w II kw. 2021 r., w szczególności na rynkach UE, gdzie nastąpiła odbudowa sprzedaży.
– Rekordowe wyniki wypracowane w I półroczu bieżącego roku to bez wątpienia powód do zadowolenia. Warto je jednak rozpatrywać w szerszym kontekście niż zestawiając z analogicznym okresem ubiegłego roku, zdeterminowanym przez wybuch pandemii COVID-19, a w konsekwencji przestojami gospodarczymi, które miały miejsce w II kwartale 2020 r. Tegoroczne wyniki wpisują się w realizację strategii 2020-22 i stanowią kontynuację rekordowych rezultatów wypracowanych w 2019 r. Porównując oba okresy, tj. I półrocze 2019 oraz 2021, to w bieżącym półroczu odnotowaliśmy wzrosty: skonsolidowanych przychodów 3,1 proc., zysku operacyjnego 21,9 proc. oraz zysku netto 22,2 proc. To ważny krok w kierunku realizacji strategii 2020-22. Niezmienne wyzwaniem, również w kontekście strategii, pozostają dla nas rynki WNP. Osłabienie siły nabywczej gospodarki rosyjskiej oraz wciąż niepewna sytuacja polityczna na Białorusi i Ukrainie mają negatywny wpływ na poziom sprzedaży – wyjaśnia Adam Żurawski, prezes Aplisens SA. W minionym półroczu największy udział (34,6 proc.) w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 19,9 mln zł (+8,1 proc. r/r). Przychody z rynku UE (27,4 proc. ogółu sprzedaży) osiągnęły wartość 15,8 mln zł (+39,2 proc. r/r), natomiast z WNP 17,3 mln zł (-9,1 proc. r/r), co stanowi 30,2 proc. sprzedaży ogółu Grupy. Największy wzrost przychodów (66,5 proc. r/r) odnotowano na rynkach pozostałych (7,8 proc. sprzedaży Grupy), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 4,5 mln PLN. W ocenie zarządu do najbardziej perspektywicznych rynków pozostałych należą: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia oraz USA. W minionym kwartale spółka uzyskała certyfikaty dla inteligentnych przetworników ciśnienia nowej generacji umożliwiających ich sprzedaż na rynkach USA i Kanady. Mimo historycznych wyników wypracowanych w I półroczu 2021 Aplisens ostrożnie podchodzi do jakichkolwiek projekcji dotyczących najbliższych miesięcy. – Wciąż aktualne są ryzyka związane pośrednio i bezpośrednio z pandemią COVID-19, takie jak: opóźnienia w dostawach komponentów oraz wzrost ich cen, braki kadrowe i związany z tym brak możliwości realizacji zleceń, kolejne lockdowny gospodarek, a także potencjalny brak inwestycji w branżach o kluczowym znaczeniu tj. gospodarka wodna, ochrona środowiska, energetyka i ciepłownictwo – wskazuje prezes Adam Żurawski. Spółka dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę. 12 sierpnia 2021 r. do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln PLN, co daje 0,45 PLN akcję. Jednocześnie WZA spółki upoważniło zarząd do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania w ramach programu motywacyjnego. W tym celu utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 13 mln PLN. Do tej pory Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln zł, a poprzez skup akcji własnych 42 mln PLN. Strategia spółki zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych.
APLISENS SA jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje urządzenia do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Posiada laboratorium ciśnień z akredytacją PCA świadcząc usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień oraz największe w Polsce laboratorium dużych przepływów przeznaczone do kalibracji przepływomierzy.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1