reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax
Przemysł elektroniczny |

Zortrax zrealizuje prace badawcze dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zortrax, specjalista z rynku druku 3D, we wrześniu rozpoczyna prace badawcze w ramach kontraktu podpisanego z Europejską Agencją Kosmiczną, jako podwykonawca kontraktu podpisanego przez ESA ze spółką Astronika.

W sierpniu Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała o podpisaniu umowy z spółką Astronika sp z o.o. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badań i testów mających na celu opracowanie technologii pokrywania powłokami metalicznymi wydruków 3D wykonanych z wysokotemperaturowych polimerów takich jak PEEK. Spółka Astronika ma być liderem projektu i będzie odpowiedzialna za skonstruowanie części instrumentów dla pracującej obecnie na powierzchni Marsa amerykańskiej sondy InSight. Jednym z podwykonawców Astroniki jest spółka Zortrax, która będzie odpowiedzialna za wykonanie wydruków 3D przy użyciu autorskich technologii wytwarzania addytywnego i spełniających wymogi przemysłu kosmicznego materiałów polimerowych. – Zastosowanie druku 3D w branży lotniczej i kosmicznej to jeden z kluczowych kierunków, w którym rozwija się obecnie rynek. Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, a także z dwoma firmami, które razem z Zortrax są wykonawcami projektu, daje nam szansę na szybszą realizację jednego z głównych założeń strategii Zortrax. Spodziewamy się, że przełomowe technologie wypracowane w projektach takich jak ten wkrótce trafią do drukarek, jakie mamy w sprzedaży, a co za tym idzie, do naszych klientów – mówi Małgorzata Misiewicz, prezes zarządu Zortrax SA. Trzecią firmą, która uczestniczy w projekcie, jest CRIDO R&D sp. z o.o. sp. k., która będzie odpowiedzialna za technologię nakładania na wydruki powłok metalicznych. Rozpoczęcie prac badawczych zaplanowane jest na wrzesień 2021 roku, mają potrwać około 18 miesięcy. Całkowita wartość kontraktu wynosi 175 000 EUR, a wartość części kontraktu, za którego realizację odpowiada Zortrax, wynosi 54 500 EUR. W zależności od przebiegu, współpraca może być w przyszłości rozszerzana o kolejne kontrakty pomiędzy Zortrax a Europejską Agencją Kosmiczną. Niedawno spółka poinformowała o podpisaniu Term sheet zawierającego podstawowe warunki transakcji między Zortrax a Rusatcom - Additive Technlogies LLC z siedzibą w Moskwie. Zgodnie z Term sheet, wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65 mln USD, czyli blisko 253,3 mln PLN, lecz nie więcej niż 50% godziwej wartości spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. Obecnie RusAT przeprowadza badanie due diligence Zortrax.
Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego: urządzenia, materiały i oprogramowanie. Zortrax opracowała m.in. technologię druku 3D modeli kompozytowych z dwóch mieszanek PEEK we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Z rozwiązań firmy korzystają m.in. NASA, Toyota czy koncern Bosch. Z początkiem maja akcjonariusze Corelens zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej firmą Zortrax. Fuzja umożliwi specjaliście w obszarze druku 3D rozwinięcie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, a także debiut na NewConnect. Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Corelens. Celem Zortrax jest dokonanie prawnego połączenia z Corelens jeszcze w tym kwartale. Podczas Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze Corelens zdecydowali również o zmianie siedziby spółki, a także nazwy spółki z Corelens na Zortrax. Dotychczasowa działalność Corelens stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare. W 2021 roku firma zawiązała spółkę zależną Zortrax Dental, która ma zajmować się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama