reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© hannu viitanen dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Instytut Lotnictwa rozbuduje laboratoria

Instytut Lotnictwa podpisał dzisiaj, 12 sierpnia umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” SA na rozbudowę Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozbuduje budynek biurowo-laboratoryjnego na terenie Instytutu w ramach projektu: „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama