reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© hannu viitanen dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 sierpnia 2021

Instytut Lotnictwa rozbuduje laboratoria

Instytut Lotnictwa podpisał dzisiaj, 12 sierpnia umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” SA na rozbudowę Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozbuduje budynek biurowo-laboratoryjnego na terenie Instytutu w ramach projektu: „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
reklama
September 20 2021 15:21 V18.22.20-1