reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny |

LUG odnotował rekordowy zysk brutto w drugim kwartale

Mimo zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw, producent oświetlenia w drugim kwartale 2021 roku odnotował rekordowy zysk brutto.

– Zakłócenia w łańcuchach dostaw, których doświadcza wiele branż, dotknęły również naszego biznesu. Mimo zwiększenia na początku roku stanów magazynowych w zakresie wybranych pozycji komponentowych, wciąż walczymy o pełną dostępność podzespołów i materiałów, która pozwoliłaby nam z pełną swobodą realizować zamówienia – informuje prezes zarządu LUG SA Ryszard Wtorkowski.
LUG przedstawił skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za drugi kwartał 2021 roku. Przychody Grupy w tym okresie wyniosły 47,39 mln PLN (+5% r/r i -26,3% kw/kw). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 25,54 mln PLN względem 19,44 mln PLN w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r i +143% kw/kw) i był to najwyższy w historii Grupy LUG wynik. – Mimo utrzymującej się niepewności i globalnych zakłóceń łańcucha dostaw, kontynuujemy realizację strategii. Nasz portfel projektów jest rekordowo wysoki i intensywnie pracujemy nad jego realizacją. Rozbudowujemy Centrum Badawczo-Rozwojowe. Zgodnie z harmonogramem realizujemy także etapy przygotowawcze w ramach kontraktu na modernizację oświetlenia ulicznego w Warszawie – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. Sprzedaż za I półrocze 2021 w ujęciu narastającym osiągnęła poziom 84,92 mln PLN w porównaniu z kwotą 90,51 mln PLN za dwa pierwsze kwartały 2020 roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w I półroczu 2021 roku wyniósł 1,55 mln PLN wobec poziomu 4,61 mln PLN w I półroczu 2020 roku, natomiast w samym drugim kwartale wynik netto ukształtował się na poziomie 0,78 mln PLN wobec 2,7 mln PLN rok wcześniej. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,8 procent w III kwartale br. oraz 1,6 procent w II kwartale br. Od kwietnia do czerwca br. w strukturze sprzedaży dominował eksport. Przychody z kontraktów zagranicznych wyniosły w drugim kwartale 2021 roku 28,83 mln PLN i były o 22,8% wyższe niż przed kwartałem. Sprzedaż krajowa osiągnęła poziomu 18,56 mln PLN, notując wzrost o 32% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wśród istotnych wydarzeń z drugiego kwartału 2021 roku LUG wymienia majową premierę oprawy SAVA LED. Oprawa została zaprojektowana specjalnie na potrzeby wygranego postępowania przetargowego wymiany opraw oświetleniowych w Warszawie. Warszawa otrzyma blisko 40 tys. sztuk tych opraw. Jest to największy w Polsce i jeden z największych w Europie projekt modernizacji oświetlenia. Jego wartość to ponad 32 mln PLN i będzie realizowany jeszcze przez blisko szesnaście miesięcy, do końca 2022 roku.
LUG podpisał z wykonawcą aneks dotyczący zwiększenia zakresu prac w ramach bieżącej realizacji inwestycji w Centrum Badawczo-Rozwojowe na łączną kwotę 1,1 mln PLN netto, co zwiększyło całkowitą wartość umowy do 8,2 mln PLN netto.
Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Inwestycje w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 7,72 mln PLN i były o 72% wyższe niż w analogicznych czterech poprzednich kwartałach. W największym stopniu za poziom inwestycji odpowiadała wartość prac rozwojowych. Począwszy od drugiego kwartału 2021 roku w strukturze inwestycji są wykazywane budynki, co jest efektem wiosną br. prac inwestycyjnych związanych z rozbudową zakładu w Nowym Kisielinie. Pierwotny zakres inwestycji został zwiększony o dodatkowe rozwiązania socjalne, a także za sprawą dodatkowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo operacyjne i ograniczających wpływ na środowisko. Całkowity koszt tej inwestycji to 8,21 mln PLN. Zakończenie prac budowlanych planowana jest na 31 października bieżącego roku. Projekt obejmuje rozbudowę hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym. Po zakończeniu prac powierzchnia magazynowa firmy zwiększy się o blisko 3000 m kw., natomiast przestrzeń biurowo-socjalna powiększy się o około 500 m kw. Powstaną także dodatkowe miejsca na nowe laboratoria, w których prowadzone są prace nad produktami. Powiększony obiekt usprawni gospodarkę magazynową Grupy i dostarczy przestrzeni do dalszego rozwoju holdingu. Wpływ pandemii na rozwój sektora Według raportu agencji analitycznej The Business Research Company, w 2020 roku rynek inteligentnego oświetlenia osiągnął wartość 11,06 mld USD, przy rocznym wzroście na poziomie 12,1%, notowanym od roku 2015. Analitycy oszacowali, że w 2025 roku wartość tego sektora wyniesie 22,7 mld USD z CAGR na poziomie 15,3%. Prognozując od 2025 roku, w roku 2030 rynek ten osiągnie wartość 43,9 mld USD ze wzrostem charakteryzującym się wskaźnikiem CAGR wynoszącym 14,3%1. Głównym czynnikami blokującymi szybki wzrost sektora są wysokie koszty w tym m.in. wzrost cen transportu i metali oraz brak podzespołów elektronicznych. Wspierająco na całą branżę działa szereg inicjatyw rządowych w rozwiniętych i rozwijających się rynkach związanych z ochroną środowiska. W prognozowanym okresie rynek inteligentnego oświetlenia będzie napędzał także szybki wzrost inwestycji w rozwiązania charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną w branży infrastrukturalnej – wskazuje LUG.
LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA – producenta profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca ponad 30 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina S.A., LUG Turkey, LUG Services Sp. z o.o. oraz ESCOLIGHT Sp. z o.o. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2