reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© annalewandowska Przemysł elektroniczny |

Creotech opracuje system do monitorowania przeszkód lotniczych

W ramach projektu SAMPLE o wartości ponad 12 mln PLN spółka Creotech Instruments opracuje kompleksowy system umożliwiający wykrywanie i monitorowanie przeszkód lotniczych.

Pod koniec lipca Creotech Instruments informował o pozyskaniu ponad 5 mln PLN dofinansowania z NCBR na projekt „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych" o łącznej wartości 7,2 mln PLN. Spółka opracuje nowoczesne rozwiązania do szybkiej integracji pełnych systemów kontrolnych dla komputerów kwantowych.
Główną cechą systemu będzie zdolność automatycznego generowania danych dotyczących przeszkód lotniczych i terenu na podstawie zdjęć satelitarnych (Earth Observation) oraz danych suplementarnych. System będzie umożliwiał automatyczne wykrywanie i monitorowanie przeszkód lotniczych zgodnie ze standardami ICAO, jak również będzie wyposażony w funkcje wizualizacji analizy ryzyka, raportowania i automatycznej notyfikacji. Rozwiązanie Creotech Instruments ma być przeznaczone do zastosowań w lotnictwie, lotach BSP (bezzałogowych statków powietrznych), podczas operacji śmigłowcowych na terenie RP (np. HEMS) i innych. W projekcie zostaną wykorzystane wysokorozdzielcze dane satelitarne w celu detekcji obiektów terenowych metodami fotogrametrycznymi. Spółka zamierza także opracować metody wykorzystania innych dostępnych źródeł informacji umożliwiających utworzenie szczegółowej i aktualnej bazy danych o przeszkodach lotniczych znajdujących się na wybranym terenie – czytamy w komunikacie. Creotech podkreśla, że system SAMPLE zapewni innowacyjne w skali międzynarodowej możliwości, m.in. ciągłe monitorowanie poruszania się statków powietrznych w tym podejścia do lądowania i odchyleń od dozwolonej ścieżki podejścia. Ma też zapewnić nadzór dla wykonywania automatycznych i autonomicznych lotów BSP. Rezultaty projektu będą wykorzystywane przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu lotniczego i pozwolą na realizację formalnych wymagań dotyczących monitorowania przeszkód w określonych obszarach lotnisk i lądowisk. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w kwocie 12 724 798,38 zł. Dotacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wartość całego projektu wynosi: 17 515 932,69 zł. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 3_2020
Creotech Instruments dostarcza technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych, z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do potrzeb klienta.
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama