reklama
© arkadiusz weglewski dreamstime.com
Analizy |

Gartner: niedobór w dostawach chipów utrzyma się do 2Q22

Według firmy analityczno-badawczej Gartner, Inc. globalny niedobór półprzewodników utrzyma się przez cały rok 2021 i oczekuje się, że powróci do normalnego poziomu w okolicach drugiego kwartału 2022 r.

Niedobór półprzewodników poważnie zakłóci łańcuch dostaw i ograniczy produkcję wielu rodzajów urządzeń elektronicznych w 2021 r. Odlewnie podnoszą ceny wafli krzemowych, a z kolei firmy produkujące chipy podnoszą ceny urządzeń – mówi w komunikacie prasowym Kanishka Chauhan, główny analityk ds. badań w Gartner. Niedobór chipów zaczął się przede wszystkim od urządzeń, takich jak urządzenia do zarządzania energią, wyświetlacze i mikrokontrolery, produkowanych na starszych węzłach w odlewniach 8-calowych, które mają ograniczoną podaż. Obecnie zjawisko niedoborów rozszerzyło się także na inne urządzenia. Ograniczenia mocy produkcyjnych i niedobory dotyczą teraz podłoży, połączeń drutowych, elementów pasywnych, materiałów i elementów do testowania – wszystkie te produkty są częścią łańcucha dostaw dla fabryk chipów. Są to branże o wysokim stopniu utowarowienia, charakteryzujące się minimalną elastycznością i zdolnością do agresywnego inwestowania w perspektywie krótkoterminowej. Przewiduje się, że w przypadku większości kategorii niedobory urządzeń potrwają do drugiego kwartału 2022 r., natomiast ograniczenia w produkcji podłoży mogą potencjalnie przedłużyć się do czwartego kwartału 2022 r. Analitycy Gartnera zalecają, aby producenci OEM zależni bezpośrednio lub pośrednio od półprzewodników podjęli cztery kluczowe działania w celu złagodzenia ryzyka i ograniczenia utraty przychodów podczas globalnego niedoboru chipów: Rozszerzenie widoczności łańcucha dostaw — niedobór chipów sprawia, że liderzy łańcucha dostaw muszą rozszerzyć widoczność łańcucha dostaw poza dostawcę, aż do poziomu krzemu, co będzie miało kluczowe znaczenie w przewidywaniu ograniczeń dostaw i wąskich gardeł, a ostatecznie także w prognozowaniu, kiedy sytuacja kryzysowa ulegnie poprawie. Zabezpieczenie dostaw modelem uzupełniającym i/lub inwestycjami wstępnymi – producenci OEM z mniejszymi i krytycznymi wymaganiami w zakresie komponentów muszą dążyć do współpracy z podobnymi podmiotami i traktować odlewnie chipów i/lub graczy branży OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) jako połączone podmioty, aby uzyskać pewne korzyści. Ponadto, jeśli pozwala na to skala, wstępne inwestycje w utowarowioną część łańcucha dostaw chipów i/lub odlewni mogą zagwarantować takim firmom długoterminowe dostawy. Śledzenie wiodących wskaźników – chociaż żaden istotny parametr sam w sobie nie przepowie rozwoju sytuacji w zakresie niedoborów, kombinacja odpowiednich parametrów może pomóc poprowadzić organizacje we właściwym kierunku. Zróżnicowanie bazy dostawców — zakwalifikowanie innego źródła chipów i/lub partnera OSAT będzie wymagało dodatkowej pracy i inwestycji, ale znacznie zmniejszyłoby ryzyko. Ponadto stworzenie strategicznych i ścisłych relacji z dystrybutorami, sprzedawcami i handlowcami może pomóc w znalezieniu niewielkiej ilości pilnych komponentów.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1