reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Elmatica PCB |

Elmatica wita w zespole Compliance Managera

Elmatica ogłosiła dzisiaj zatrudnienie Andersa Evensena jako kierownika ds. zgodności, co jest bezpośrednim wynikiem nowych wymagań dotyczących zgodności ze strony US DoD (Departamentu Obrony USA) jako CMMC* oraz globalnego skupienia się na przepisach dotyczących kontroli eksportu i cyberbezpieczeństwie.

„Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na dokumentację dotyczącą zabezpieczania łańcucha dostaw dla wszystkich branż, w szczególności dla branży obronnej, kosmicznej i telekomunikacyjnej” – mówi prezes Bech. „Zatrudnienie Andersa Evensena to kolejny przykład strategii ELMATICA i nieustającego zaangażowania w rozwój naszego programu zgodności, oprogramowania i metodologii we wszystkich naszych branżach. Doświadczenie Evensena jeszcze bardziej wzmocni zdolność ELMATICA do utrzymania i rozwoju światowej klasy programu zgodności ze szczególnym naciskiem na etykę, kulturę i przejrzystość, co ma kluczowe znaczenie dla łańcuchów dostaw naszych klientów, szczególnie w sektorze obronnym, ale także w innych branżach”. mówi CEO Didrik Bech. Zabezpieczenie łańcucha dostaw Kierownik ds. Zgodności będzie podlegał bezpośrednio Grupie Dyrektorów i Zarządowi oraz będzie dalej ulepszał, wdrażał skuteczny i czujny program zgodności. Jednocześnie doradza kierownictwu wyższego szczebla w podstawowych aspektach zgodności, ryzyka i spraw związanych z zarządzaniem. Według Becha Elmatica będzie nadal promować kulturę uczciwości, koncentrując się na zabezpieczaniu łańcuchów dostaw do klientów i przestrzeganiu najwyższych standardów etycznych. „Przy zamawianiu komponentów, obwodów drukowanych lub materiałów dla przemysłu obronnego nie ma czegoś takiego, jak zakładanie lub poleganie na interpretacjach zasad i przepisów. Nie ma opcji, aby uwierzyć lub ocenić, czy Ty lub Twój dostawca przestrzegacie przepisów. Każdy uczestnik w każdym łańcuchu dostaw ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności i musi przeprowadzić ocenę ryzyka zgodności, aby określić, jakim regulacjom podlega. Zarządzanie zgodnością w przemyśle obronnym jest czynnikiem decydującym o sukcesie finansowym lub o kosztownych błędach” – mówi dyrektor generalny Didrik Bech. Przekształcanie zmian w możliwości Anders Evensen nie może się doczekać spotkania z zespołem i wniesienia swojego doświadczenia do dalszego rozwoju programu zgodności Elmatica. „Elmatica jest ukierunkowana na rynki, takie jak przemysł obronny, w obliczu ożywiających zmian w odpowiednich przepisach dotyczących zgodności. Nie mogę się doczekać dołączenia do zespołu i przyczynienia się do przekształcania zmian w możliwości oraz kontynuowania wielkiego wysiłku już rozpoczętego w firmie, poprzez efektywne dostosowywanie się do wyzwań, zapewnienie przejrzystości i doradztwo w zakresie kluczowych przepisów” – mówi Evensen. Nowa normalność po COVID i wymagania regulacyjne Ponieważ branża wchodzi w nową normalność po COVID, oczekuje się dalszego wzrostu wymagań regulacyjnych i skupienia się na posiadaniu zgodnych partnerów na wszystkich etapach łańcucha dostaw. „Dobrym przykładem jest to, w jaki sposób pięć poziomów CMMC wpłynie na cały globalny łańcuch dostaw w zakresie obronności. Wyrównanie wiedzy i zainteresowania w zakresie zgodności, a także usług finansowych i doświadczenia jako adwokata, będą ważne, podczas nawigowania rozwoju firmy poprzez przepisy regulujące politykę obronną, technologie kosmiczne, politykę motoryzacyjną i inne”, mówi Bech. Roczny wzrost przemysłu obronnego Liczba cyberataków stale rośnie, a ich konsekwencje są coraz poważniejsze, a przepisy obronne są teraz na czele forsowania wymogu higieny cybernetycznej. Doprowadziło to do większego skupienia się w przemyśle obronnym, aby dowiedzieć się więcej o cyberbezpieczeństwie i kontroli eksportu. „Jednakże nadal istnieje pole do poprawy w zakresie przepływu wymagań od najlepszych do podwykonawców w łańcuchu dostaw, według Becha. Elmatica może udokumentować w ciągu ostatnich lat roczny wzrost o 20-30% w przemyśle obronnym. Ten wzrost wynika głównie z czterech aspektów
  1. Rozwój nowych zaawansowanych produktów i możliwości, które wymagają PCB
  2. Zwiększony popyt na nowe i istniejące produkty
  3. Nowe przepisy dotyczące zgodności i wymagania dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego (CMMC)
  4. Przede wszystkim ogólne zrozumienie, że każdy uczestnik łańcucha dostaw ma nieodwołalną odpowiedzialność za znajomość przepisów i licencji eksportowych swoich krajów.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama