reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Dragonfly Vision z dofinansowaniem na projekt dronowy

Projekt: „Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV” będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW.

Projekt dotyczy badań nad możliwością wykorzystania skanerów laserowych oraz kamer multi- i hiperspektralnych w analizie terenów zadrzewionych. W ciągu całego projektu wykonanych zostanie kilkanaście nalotów nad tymi samymi obszarami testowymi na obszarze Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego w różnych porach roku. Systematyczne naloty pozwolą na zbadanie powtarzalności uzyskiwanych wyników oraz przeprowadzenie długotrwałej analizy stanu drzewostanu oraz wsparcia teledetekcyjnego w jego inwentaryzacji. Pozyskane dane posłużą do przeprowadzenia automatycznej segmentacji drzew, klasyfikacji gatunków oraz analiz stanu drzewostanu – informuje Politechnika Warszawska. Wynikiem projektu będzie metodyka pozyskiwania i przetwarzania danych z bezzałogowych statków latających na terenach zalesionych. Odbiorcą takich usług będą mogły być nadleśnictwa, parki narodowe, jednostki administracji zainteresowane inwentaryzacją zieleni miejskiej parków. W ramach projektu powstanie usługa software as a service (SaaS), pozwalająca na automatyczne przetwarzanie danych i udostępnianie w interaktywnej formie wyników użytkownikom końcowym. Projekt realizowany jest przez zespół UAV GeoLAB. Badania finansowane są przez NCBR w ramach konkursu Szybka Ścieżka POIR.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1