reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax
Przemysł elektroniczny |

Rusatcom – Additive Technologies obejmie akcje w firmie Zortrax

Rosyjska spółka podpisała umowę z założycielami Zortraksu, na mocy której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki.

Moskiewski Rusatcom – Additive Technlogies (RusAT) oraz założyciele olsztyńskiej spółki Zortrax produkującej drukarki 3D: Marcin Olchanowski, Rafał Tomasiak i Mariusz Babula, 19 lipca 2021 roku podpisali trójstronne porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term sheet). Przedmiotem transakcji, w wyniku której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących nie więcej niż 50% kapitału zakładowego spółki, miałoby być:
  • nabycie przez RusAT 13,850 mln dotychczasowo wyemitowanych akcji spółki Zortrax,
  • objęcie przez RusAT 88 mln akcji spółki nowej emisji powstałych w wyniku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.
Wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65 mln USD, czyli około 253,3 mln PLN, lecz nie więcej niż 50% godziwej wartości spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. W przypadku braku akceptacji przez spółkę i założycieli ceny za akcje proponowanej przez RusAT, spółka i założyciele będą mogli zdecydować o niekontynuowaniu transakcji – czytamy w komunikacie. Ostateczne warunki transakcji będą wymagały zgód korporacyjnych podmiotów kontrolujących RusAT oraz organów spółki. Intencją stron jest zamknięcie transakcji do końca grudnia 2021 roku. RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania Term sheet, podczas którego spółka ani podmioty z nią powiązane nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji spółki. W tym okresie RusAT przeprowadzi badanie due diligence spółki. W ramach Term sheet strony potwierdziły także wolę współpracy technologicznej, w obszarze business development oraz finansowej.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-1
reklama
reklama