reklama
© alphaspirit dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Softblue z grantem na prawie 3 mln PLN

Bydgoska spółka 14 lipca 2021 roku zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą dofinansowania projektu Softblue.

Softblue zrealizuje projekt pod nazwą „Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych". Całkowita wartość projektu to 4,071 mln PLN, a kwota dofinansowania wyniesie 2,96 mln PLN. SoftBlue SA powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1