reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LGEnergySolutionWroclaw
Przemysł elektroniczny |

Współpraca LG Energy Solution Wrocław i Politechniki Opolskiej

Partnerstwo umożliwi wspólne działania badawczo-rozwojowe oraz praktyki i staże studenckie. Współpraca LG z uczelnią stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę w sektorze elektromobilności.

LG Energy Solution Wrocław jest największym w Europie i jednym z głównych na świecie producentem baterii do aut elektrycznych. Choć spółka powstała zaledwie 5 lat temu, aktualnie zatrudnia około 10 tys. pracowników. Polska w tym czasie stała się europejskim liderem produkcji baterii litowo-jonowych. To właśnie współpraca i wymiana doświadczeń z przemysłem, sektorem społeczno-gospodarczym jest jednym z priorytetów dla zarządu Politechniki Opolskiej – czytamy w komunikacie. – Firmy LG nikomu przedstawiać nie trzeba, jest to światowy koncern. Widzimy również, jak elektromobilność się rozwija. Współpraca z LG Energy Solution Wrocław będzie dotyczyła obszarów związanych ze wspólnymi projektami, działaniami, badaniami naukowymi. Nasi studenci będą mogli skorzystać z możliwości praktyk w LG. Liczę na to, że podpisana dzisiaj umowa przełoży się nie tylko na rozwój LG i Politechniki Opolskiej, ale także Opola i całego regionu – mówi prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej. Branża elektromobilności w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęła. Raporty wskazują, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze będzie szybko rosło. Z tego powodu ważną informacją dla studentów jest współpraca uczelni z LG w zakresie stażów, warsztatów, praktyk a także późniejszego zatrudnienia absolwentów Politechniki Opolskiej - zapewniają partnerzy w komunikacie. – Na naszych oczach odbywa się rewolucja elektromobilności. Umowa między Politechniką Opolską a LG Energy Solution Wrocław jest dla miasta pierwszym krokiem w jej kierunku. Politechnika Opolska pozyskuje jednego z najważniejszych partnerów, który pomoże jej w zakresie opracowywania nowych kierunków kształcenia, staży, wyjazdów zagranicznych a także późniejszego wejścia absolwentów na rynek pracy – komentuje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Dzięki podpisaniu umowy obie strony podejmą współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektów o charakterze innowacyjnym i naukowym, a także późniejszego wdrożenia ich efektów w codziennej pracy przemysłu. – Przy naszym potencjale mamy bardzo duże możliwości współpracy, np. nowoczesna technologia używana w naszych fabrykach z pewnością będzie atrakcyjna dla samych studentów. Chcielibyśmy także partycypować w ich kształceniu oraz być aktywnym partnerem dla Politechniki Opolskiej – komentuje Piotr Blachura, dyrektor HR w LG Energy Solution Wrocław. Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony. Strony planują wspólnie występować o środki zewnętrzne na prace badawcze oraz prowadzić działania promujące działalność Politechniki Opolskiej. – Liczymy, że studenci Politechniki Opolskiej, którzy odbędą staże w naszej firmie, w przyszłości zostaną liderami naszego zespołu – dodaje Nam Juhyun, Global HR Innovation dyrektor LG Energy Solution. Od lewej: Marcin Lorenc, Rektor PO oraz Piotr Blachura, HR Dyrektor LGESW
© LG Energy Solution Wrocław jest największym w Europie producentem baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych. Zakład działa w położonych na południowy zachód od Wrocławia Biskupicach Podgórnych, zatrudniając 10000 pracowników. Spółka – pierwotnie pod nazwą LG Chem Wrocław Energy – powstała w 2016 roku, wtedy również rozpoczęto budowę fabryki akumulatorów. Produkcja ruszyła w drugiej połowie 2017 roku. Podwrocławski zakład pod względem technologicznym jest wyjątkowym miejscem – podobne oddziały grupy LG Energy Solution działają jedynie w Chinach, Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Wśród odbiorców wyprodukowanych w Biskupicach Podgórnych akumulatorów znajdują się takie marki motoryzacyjne jak: Audi, BMW, Fiat, Ford, Porsche czy Volkswagen. Politechnika Opolska to uczelnia z ponad półwiekowymi tradycjami i nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. Politechnikę Opolską tworzy 6 wydziałów, na których studiuje 6 tysięcy studentów i pracuje ponad 400 nauczycieli akademickich. Uczelnia weszła w fazę dynamicznego rozwoju, o czym świadczą mierzalne wskaźniki jak np. liczba zgłoszonych wniosków patentowych, liczba publikacji czy wniosków grantowych oraz otrzymanych grantów do realizacji przez naukowców.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2