reklama
reklama
© LGEnergySolutionWroclaw Przemysł elektroniczny |

Współpraca LG Energy Solution Wrocław i Politechniki Opolskiej

Partnerstwo umożliwi wspólne działania badawczo-rozwojowe oraz praktyki i staże studenckie. Współpraca LG z uczelnią stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę w sektorze elektromobilności.

LG Energy Solution Wrocław jest największym w Europie i jednym z głównych na świecie producentem baterii do aut elektrycznych. Choć spółka powstała zaledwie 5 lat temu, aktualnie zatrudnia około 10 tys. pracowników. Polska w tym czasie stała się europejskim liderem produkcji baterii litowo-jonowych. To właśnie współpraca i wymiana doświadczeń z przemysłem, sektorem społeczno-gospodarczym jest jednym z priorytetów dla zarządu Politechniki Opolskiej – czytamy w komunikacie. – Firmy LG nikomu przedstawiać nie trzeba, jest to światowy koncern. Widzimy również, jak elektromobilność się rozwija. Współpraca z LG Energy Solution Wrocław będzie dotyczyła obszarów związanych ze wspólnymi projektami, działaniami, badaniami naukowymi. Nasi studenci będą mogli skorzystać z możliwości praktyk w LG. Liczę na to, że podpisana dzisiaj umowa przełoży się nie tylko na rozwój LG i Politechniki Opolskiej, ale także Opola i całego regionu – mówi prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej. Branża elektromobilności w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęła. Raporty wskazują, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze będzie szybko rosło. Z tego powodu ważną informacją dla studentów jest współpraca uczelni z LG w zakresie stażów, warsztatów, praktyk a także późniejszego zatrudnienia absolwentów Politechniki Opolskiej - zapewniają partnerzy w komunikacie. – Na naszych oczach odbywa się rewolucja elektromobilności. Umowa między Politechniką Opolską a LG Energy Solution Wrocław jest dla miasta pierwszym krokiem w jej kierunku. Politechnika Opolska pozyskuje jednego z najważniejszych partnerów, który pomoże jej w zakresie opracowywania nowych kierunków kształcenia, staży, wyjazdów zagranicznych a także późniejszego wejścia absolwentów na rynek pracy – komentuje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Dzięki podpisaniu umowy obie strony podejmą współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektów o charakterze innowacyjnym i naukowym, a także późniejszego wdrożenia ich efektów w codziennej pracy przemysłu. – Przy naszym potencjale mamy bardzo duże możliwości współpracy, np. nowoczesna technologia używana w naszych fabrykach z pewnością będzie atrakcyjna dla samych studentów. Chcielibyśmy także partycypować w ich kształceniu oraz być aktywnym partnerem dla Politechniki Opolskiej – komentuje Piotr Blachura, dyrektor HR w LG Energy Solution Wrocław. Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony. Strony planują wspólnie występować o środki zewnętrzne na prace badawcze oraz prowadzić działania promujące działalność Politechniki Opolskiej. – Liczymy, że studenci Politechniki Opolskiej, którzy odbędą staże w naszej firmie, w przyszłości zostaną liderami naszego zespołu – dodaje Nam Juhyun, Global HR Innovation dyrektor LG Energy Solution. Od lewej: Marcin Lorenc, Rektor PO oraz Piotr Blachura, HR Dyrektor LGESW
© LG Energy Solution Wrocław jest największym w Europie producentem baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych. Zakład działa w położonych na południowy zachód od Wrocławia Biskupicach Podgórnych, zatrudniając 10000 pracowników. Spółka – pierwotnie pod nazwą LG Chem Wrocław Energy – powstała w 2016 roku, wtedy również rozpoczęto budowę fabryki akumulatorów. Produkcja ruszyła w drugiej połowie 2017 roku. Podwrocławski zakład pod względem technologicznym jest wyjątkowym miejscem – podobne oddziały grupy LG Energy Solution działają jedynie w Chinach, Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Wśród odbiorców wyprodukowanych w Biskupicach Podgórnych akumulatorów znajdują się takie marki motoryzacyjne jak: Audi, BMW, Fiat, Ford, Porsche czy Volkswagen. Politechnika Opolska to uczelnia z ponad półwiekowymi tradycjami i nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. Politechnikę Opolską tworzy 6 wydziałów, na których studiuje 6 tysięcy studentów i pracuje ponad 400 nauczycieli akademickich. Uczelnia weszła w fazę dynamicznego rozwoju, o czym świadczą mierzalne wskaźniki jak np. liczba zgłoszonych wniosków patentowych, liczba publikacji czy wniosków grantowych oraz otrzymanych grantów do realizacji przez naukowców.
reklama
reklama
January 25 2023 00:30 V20.12.1-2