reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ThoriumSpace
Przemysł elektroniczny |

Thorium Space i Łukasiewicz wystrzelą satelity

NCBiR przyznało dofinansowanie dla projektu SUBCOM złożonego przez Thorium Space oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Konsorcjum zajmie się rozwojem systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych.

Zwieńczeniem prac będzie umieszczenie na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) mini-konstelacji trzech satelitów w standardzie cubesat wyposażonych w moduły retransmisyjne.Wartość realizowanego projektu SUBCOM to 47 mln zł, dofinansowanie z NCBiR wynosi 38,7 mln zł.
– Miło nam ogłosić, że przystępujemy do realizacji projektu SUBCOM, poprzez który chcemy wprowadzić na światowy rynek nowe, innowacyjne systemy łączności. Grupami docelowymi będą producenci platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, małych rakiet orbitalnych (tzw. micro launchers, czyli rakiet zdolnych do wynoszenia na orbitę ładunków użytecznych o masie do 500 kg) oraz rakiet wojskowych – informuje Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez prace badawczo-rozwojowe i produkcję prototypów oraz ich weryfikację w warunkach laboratoryjnych. Dotyczyć to będzie m.in. kwalifikacji rozwijanego sprzętu w laboratoriach środowiskowych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Następnie przeprowadzona zostanie integracja tych systemów i testy funkcjonalne, zakończone testem lotnym na niskim pułapie. Równolegle będą trwały prace związane z adaptacją platformy satelitarnej, którą dysponuje Thorium Space, i jej integracja z rozwijanym w ramach projektu ładunkiem użytecznym. Synergia nauki i przemysłu – Projekt SUBCOM pozwoli na testowanie nowych technologii kosmicznych oraz rakietowych. W tym celu wykorzystana zostanie rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K opracowana w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Rakieta umożliwi wykonywanie badań naukowych – obejmą one m.in. sondowanie atmosfery, obserwacje astronomiczne ponad atmosferą oraz badania w warunkach mikrograwitacji. Dzięki hybrydowemu napędowi rakietowemu, wykorzystującemu wysoko stężony nadtlenek wodoru, rakieta jest przyjazna środowisku oraz umożliwia elastyczne planowanie misji niedostępne dla tradycyjnych rakiet suborbitalnych – wyjaśnia dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Projekt SUBCOM pozwoli także na realizację potrzeb przemysłowych, poprzez demonstrację i walidację technologii w locie. Dzięki testom lotnym rozwijane systemy komunikacji rakietowej i satelitarnej osiągną co najmniej VII poziom gotowości technologicznej (TRL 7). –Ostatecznym sprawdzianem dla projektowanych urządzeń będzie kampania lotna na pokładzie rakiety suborbitalnej ILR-33 BURSZTYN 2K rozwijanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w trakcie której przetestowane zostaną systemy komunikacji ziemia-rakieta-satelita oraz inercyjno-radarowy system nawigacji. Rakieta zostanie dostosowana do wymogów w zakresie m.in. systemów zasilania, komputera pokładowego oraz struktury. Mam na myśli umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji rozwijanych w ramach projektu systemów łączności – dodaje Paweł Rymaszewski. Jak podkreślają partnerzy projektu, jego realizacja umożliwi oferowanie na światowym rynku nowych innowacyjnych systemów łączności. Thorium Space jednocześnie pracuje nad nowatorską stacją 5G. W kwietniu tego roku projekt otrzymał prawie 10 mln PLN dofinansowania z NCBiR. W czerwcu 2021 roku Thorium Space znalazło się na liście najbardziej innowacyjnych startupów kosmicznych, wyłonionych spośród ponad 2 tys. firm z całego świata. To jedyna firma w zestawieniu, która zajmuje się łącznością (Advance Space Communication). Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozwija współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną. Do tej pory wziął udział w 20 projektach ESA w dziedzinie napędów kosmicznych i technologii rakietowych, będąc liderem w 14 z nich. W ostatnich latach zrealizowano także 3 projekty w tym obszarze w ramach programów Komisji Europejskiej. Instytut wziął udział w 4 projektach dotyczących napędów satelitarnych i rakietowych finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
O projekcie Całkowita wartość projektu SUBCOM wynosi ponad 47 mln PLN, z czego przyznane dofinansowanie to kwota 38,7 mln PLN. SUBCOM powstanie w konsorcjum Thorium Space z Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Projekt realizowany będzie w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie 3/1.1.1/2020 w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama