reklama
reklama
© 4designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

W drugim kwartale więcej firm motoryzacyjnych miało problem z brakiem chipów

Niemal 3 na 4 dostawców dla sektora samochodowego w Polsce potwierdziło, że w II kwartale 2021 roku odnotowali negatywny wpływ niedoboru półprzewodników na swoją produkcję.

To jeden z wniosków z przeprowadzonej przez firmę analityczną AutomotiveSuppliers.pl III edycji „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce", w której podsumowano miniony kwartał i zawarto prognozy dla branży na kolejne miesiące. Od wielu miesięcy europejski i światowy przemysł motoryzacyjny zmaga się z ogromnymi problemami w dostawach półprzewodników, co wymuszało w wielu fabrykach pojazdów wprowadzenie ograniczonego czasu pracy lub czasowe zawieszenie produkcji. W stosunku do pierwszego kwartału znacząco zwiększył się odsetek firm odczuwających wpływ ogólnoświatowego kryzysu na rynku chipów. Na początku roku 55,5 proc. ankietowanych menadżerów zarządzających wskazywała na negatywny wpływ. Teraz wartość ta wzrosła do 72,4 proc. – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl. Dlatego w drugim kwartale 2021 roku w sektorze dostawców motoryzacyjnych nastąpiło pogorszenie wyników sprzedażowych. O ile w pierwszych trzech miesiącach br. na spadek sprzedaży (w stosunku do zakładanego budżetu na ten okres) wskazało mniej niż 39 proc. ankietowanych, to w zakończonym właśnie drugim kwartale odsetek tego typu odpowiedzi wzrósł do ponad 55 proc. odpowiedzi. AutomotiveSuppliers.pl. wskazuje, że menadżerowie zarządzający z bardzo dużą ostrożnością oceniają, kiedy zakończy się kryzys w dostawach półprzewodników do przemysłu motoryzacyjnego. Choć co piąty z nich stwierdził, że nie ma on obecnie (koniec II kwartał 2021 r.) wpływu na działalność prowadzonych przez nich zakładów, to pozostali w zdecydowanej większości oceniają, że problemy potrwają jeszcze przez wiele miesięcy. Niemal dwie trzecie ankietowanych jest zdania, że problem na rynku półprzewodników będzie skutkował niższą produkcją co najmniej do końca 2021 roku, a połowa tej grupy z nich uważa, że także na początku przyszłego roku. Ponadto przedstawiciele branży wskazali na inne wyzwania przed jakim stoi przemysł motoryzacyjny. W drugim półroczu 2021 roku jeszcze zwiększy się znaczenie rosnących cen surowców takich stal, aluminium i tworzywa sztuczne (82,2% wobec 74,6% w poprzedniej edycji Barometru. a także niestabilności i niepewność zamówień od klientów (74,1% wobec 71,6% w Barometrze za I kwartał 2021 r.). – Sektor motoryzacyjny boryka się z kumulacją wyzwań. Poza wymienionymi już należy dodać choćby zapewnienie dostaw komponentów niezbędnych do produkcji oraz pozyskanie kadry produkcyjnej. Znacząca część zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie znajduje się już od dłuższego czasu w stanie permanentnego zarządzania kryzysowego – dodaje Rafał Orłowski. W III edycji „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce” zapytano również o prognozy na kolejne miesiące:
  • 68,8% ankietowanych menadżerów zakłada, że w III kwartale utrzyma taką samą liczbę miejsc pracy co w II kwartale,
  • 69% respondentów zakłada, że w całym 2021 roku osiągnie sprzedaż wyższą niż rok wcześniej (spadek o 5,7 punktu procentowego w stosunki do II edycji Barometru,
  • blisko 30 proc. osób zarządzających stwierdziło, że nastąpiło pogorszenie kondycji finansowej ich dostawców,
  • niemal 60,3% menadżerów ocenia, że perspektywa działania ich firm w okresie najbliższych 12 miesięcy ulegnie poprawie.
Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1