reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Niroworld Dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 lipca 2021

Sąd ogłosił upadłość Ursusa

Warszawski sąd rejonowy wydał postanowienia o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości Ursus SA.

Sąd wyznaczył syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie. Informacje dotyczące osoby syndyka zostaną przekazane w odrębnym bieżącym raporcie. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania – czytamy w komunikacie. Ursus złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w marcu tego roku.
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1