reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Łukasiewicz i Związek Pracodawców Klastry Polskie partnerami na rzecz rozwoju przemysłu

Kooperacja będzie dotyczyć w pierwszej kolejności przetwórstwa i branży narzędziowej, digitalizacji i przemysłu 4.0, elektromobilności, lotnictwa i obrony, budownictwa, zdrowia i wspólnych projektów w obszarze rolno-spożywczym.

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały list intencyjny o współpracy w ramach realizacji projektów i prac badawczych. Partnerzy zamierzają współpracować przy transferze technologii oraz komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych instytutów Łukasiewicza do podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Chcą też wspólnie uczestniczyć w zespołach badawczych projektów międzynarodowych i krajowych. – Celem Łukasiewicza jest efektywny transfer wiedzy do gospodarki. Wspieramy wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przedsiębiorstw. Łukasiewicz realizuje projekty badawcze i komercjalizuje wyniki badań naukowych oraz prac rozwojowych uczestnicząc w sieciowaniu międzynarodowym oraz krajowym. Z tej perspektywy współpraca ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie jest dla nas doskonałą okazją do wzmocnienia efektów prac na rzecz wdrażania nowych technologii w krwiobieg gospodarczy. Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie będzie początkiem wielu przedsięwzięć, konkretnych projektów, a w konsekwencji sukcesów zbliżających nas do rozwiązań gospodarki 4.0 – mówi Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zarówno Sieć Badawcza Łukasiewicz, jak i Związek Pracodawców Klastry Polskie aktywnie uczestniczą w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Klastry, które w swoich strukturach mają kilkanaście instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz, zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE – czytamy w komunikacie.
Związek Pracodawców Klastry Polskie działa od 2012 roku i reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, w tym większość tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych. Status ten, nadany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, mają Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Polski Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali, Mazowiecki Klaster ICT, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, Polska Grupa Motoryzacyjna. Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce, która gromadzi 8 tys. pracowników i 32 instytuty badawcze. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1