reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© aydindurdu dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Groclin: 2 mln PLN na rozwój elektromobilności

Groclin zawarł porozumienia z udziałowcami spółki Futureo (eGroclin) oraz swoim akcjonariuszem Gerstner Managementholding GmbH (GMH) odnośnie finansowania inwestycji związanych z zaangażowaniem w sektor elektromobilności.

Pod koniec kwietnia Groclin przyjął nową strategię, która zakłada zaangażowanie w elektromobilność, OZE oraz inteligentne rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego. Jednym z planowanych projektów jest produkcja rowerów elektrycznych pod marką Groclin.
W porozumieniu określono podstawowe parametry inwestycji Groclinu oraz GMH w sektor elektromobilności, obejmujące:
  • dokapitalizowanie Groclin SA kwotą 2 mln PLN w drodze objęcia akcji, które Groclin wyemituje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej,
  • podjęcie działań prowadzących do zamiany udziałów posiadanych przez wspólników eGROCLIN na akcje Groclin SA wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
Porozumienie ma charakter warunkowy i wejdzie w życie pod warunkiem zatwierdzenia go przez radę nadzorczą oraz uchwalenie odpowiednich ustaw przez walne zgromadzenie spółki. Zarząd Groclinu informuje, że decyzję o zawarciu porozumienia podjęto kierując się aktualną sytuacją na rynku papierów wartościowych, jak również zbiegiem okresu wakacyjnego z czasem niezbędnego dokapitalizowania spółki, które może utrudnić przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach publicznej oferty subskrypcji akcji spółki. – Celem działań podjętych przez zarząd oraz akcjonariusza GMH jest odbudowa rynkowego potencjału marki Groclin prowadząca do wzrostu wartości spółki. Zarząd przyjmuje, że powyższe działania pozwolą zabezpieczyć finansowanie i realizację procesu przejścia Groclinu do segmentu elektromobilności – czytamy w komunikacie.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-1