reklama
reklama
© Pixabay
Analizy |

Kolejnych 5 lat będzie czasem Przemysłu 4.0 w aplikacjach IoT

Jednym z kluczowych rynków IoT jest automatyka przemysłowa, ale wdrażanie idei Przemysłu 4.0 nie jest zbyt szybkie, m.in. ze względu na obawy o bezpieczeństwo – raportuje Farnell.

Farnell, należący do koncernu Avnet globalny dystrybutor komponentów, produktów i rozwiązań elektronicznych, opublikował wyniki najnowszego badania na temat internetu rzeczy (IoT – Internet of Things), które ukazują rosnącą rolę IoT w automatyce przemysłowej i w aplikacjach sterowania, kluczowych z punktu widzenia wdrażania idei Przemysłu 4.0. Ankieta na temat internetu rzeczy jest przeprowadzana przez Farnell co roku i pozwala pozyskiwać wgląd w ten kluczowy rynek, w tym obrazować nowe szanse i wyzwania, z jakimi będą się mierzyć inżynierowie pracujący z IoT.
Trzecia coroczna ankieta Farnell na temat internetu rzeczy (IoT) potwierdza także wzrost zastosowań IoT w aplikacjach medycznych z uwagi na pandemię COVID-19.
Trzy segmenty, które przewodzą w aplikacjach IoT, to obecnie automatyka przemysłowa i sterowanie (25%), automatyka domowa (18%) oraz sztuczna inteligencja (12%). Pomimo że wspomniana automatyka przemysłowa i sterowanie są postrzegane jako kluczowe rynki dla IoT, to wdrażanie idei Przemysłu 4.0 przebiega wciąż dosyć wolno, głównie ze względu na obawy o bezpieczeństwo (32%) i brak strategii biznesowych (30%), które utrudniają integrację inteligentnych rozwiązań produkcyjnych. Najważniejszą kwestią pozostaje bezpieczeństwo, o które dbają programiści (29%), tworząc własne projekty. Jest to także ich główny powód zmartwień (36%). Na kolejnych miejscach na liście obaw znalazły się wątpliwości co do łączności i zdolności do współpracy ze sobą różnych urządzeń. Postrzegana wartość danych zbieranych przez urządzenia IoT podłączone do sieci ma istotne znaczenie w procesie wdrażania internetu rzeczy. Coraz bardziej połączony ze sobą świat inteligentnych miast, fabryk, domów i pojazdów sprawił, że urządzenia i systemy autonomicznie wymieniają ze sobą dane i przechowują je. Dzięki tak gromadzonym zbiorom danych, firmy i instytucje mogą modernizować swoje działania, zwiększać zyski lub zmniejszać koszty i to w zakresie różnorodnych działalności, jednocześnie poprawiając jakość, zwiększając efektywność, zgodność z wymogami i korzystając z zalet konserwacji predyktywnej. Wg ankiety, 48% respondentów podało zwiększenie produktywności i usprawnienie produkcji jako główne powody, by korzystać z IoT w swoich projektach. Nie budzi zdziwienia, że ankietowani nadal wdrażają sztuczną inteligencję, jako część tworzonych przez siebie rozwiązań. Spośród nich 39% podało, że już obecnie korzysta z AI we własnych projektach, a kolejne 47% twierdzi, że chętnie by skorzystało ze sztucznej inteligencji w przyszłych wdrożeniach. Jako najczęściej wykorzystywane czujniki w urządzeniach IoT podawano sensory środowiskowe, stosowane by mierzyć temperaturę, wilgotność, ciśnienie, gazy i inne parametry. Trend ten utrzymuje się stale od trzech lat, w trakcie których Farnell prowadził swoje ankiety. Badanie odkryło również, że duży odsetek respondentów wykorzystuje komputery jednopłytkowe jako kluczowe elementy budowanych projektów IoT (48%). Innowacyjne rozwiązania na potrzeby inteligentnych domów, przemysłu, handlu i instytucji rządowych zyskują na popularności. Badanie pokazało, że internet rzeczy wciąż jest bardzo istotnym elementem przyszłych projektów. Jednakże na pytanie czy firmy, w których pracują ankietowani, starają się wyjść na wiodące pozycje na rynku IoT w przyszłości, niemal połowa (49%) odpowiedziała, że ich przekonanie, że pracodawca będzie jednym z liderów w kształtowaniu IoT mieści się w granicy od 0 do 25%. Jedynie 11% ankietowanych spodziewa się, że będzie na przedzie rozwoju IoT i że ma jasną wizję na temat przyszłości internetu rzeczy. W 2020 roku, ze względu na wpływ pandemii COVID-19 na przemysł IoT, opracowano wiele nowych urządzeń i systemów medycznych, które mają potencjał by w przyszłości napędzać zapotrzebowanie na sprzęt medyczny o bogatszych funkcjach komunikacyjnych. IoT zmienia sposób, w jaki diagnozuje się pacjentów, jak się ich leczy, monitoruje oraz jak śledzi się postęp szczepień, zarządza zasobami itp. Jedna czwarta uczestników ankiety spodziewa się, że medycyna będzie kolejnym dużym sektorem rynku, który silnie skorzysta z innowacji dzięki łączności IoT. Wykorzystanie komputerów jednopłytkowych jako serca projektów IoT również wpasowuje się w treść opowieści, jakie pracownicy Farnell słyszeli podczas pandemii COVID-19, kiedy to inżynierowie-projektanci chętnie sięgali po zestawy deweloperskie i komputery jednopłytkowe w trakcie prac prowadzonych we własnych domach. – Automatyka przemysłowa i stałe wdrażanie Przemysłu 4.0 będzie kreować największy i najszybciej rozwijający się sektor rynku IoT przynajmniej w perspektywie średnioterminowej. Jest to kluczowy obszar dla firmy Farnell, w który znacząco inwestujemy – komentuje Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-1