reklama
reklama
© dirk ercken dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments wybrał nową Radę Nadzorczą

Creotech Instruments SA, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki przeznaczonej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi, przedstawił nowy skład Rady Nadzorczej.

Radę powołano na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca br., a jej członkami zostali: dr Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Lewandowski, Jan Linke, Paweł Pacek i dr inż. Adam Piotrowski. Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych, z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do potrzeb klienta. W kwietniu tego roku Creotech z powodzeniem zakończył pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskał 11 285 000 PLN. Środki te zostały przeznaczone na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Spółka planuje stworzyć własną ofertę modułowych platform satelitarnych, a także zakupić trzecią linię produkcyjną do montażu elektroniki, co pozwoli na zwiększenie skali działalności. Creotech Instruments SA planuje debiut na rynku NewConnect warszawskiej giełdy, który może odbyć się na początku III kwartału br.
Biogramy członków Rady Nadzorczej Creotech Instruments. dr Radosław L. Kwaśnicki Radca prawny, posiada tytuł doktora nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education / IESE Business School). Specjalista w zakresie prawa spółek, prawa rynku kapitałowego i postępowań sądowych. Pełni funkcje arbitra krajowego oraz międzynarodowego w izbach spraw gospodarczych w sądach arbitrażowych. Obecnie partner oraz prezes zarządu w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych. Redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Członek RN niezależny. Dariusz Lewandowski Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, London Business School, a także programów Private Equity Masterclass (University of Oxford), Chicago Oxford Valuation Program (University of Chicago Booth School of Business Executive Education). Zarządzał międzynarodowymi koncernami Red Bull oraz TATA w Polsce, jako konsultant PwC oraz Deloitte doradzał korporacjom w zakresie finansów, a także świadczył usługi doradztwa gospodarczego i wprowadzał podmioty na GPW w Warszawie. Założyciel oraz prezes zarządu Funduszu ARIA, inwestującego w podmioty z branży nowych technologii, a także SYSTEM 3E, przełomowej technologii w branży construction. Członek RN powołany z ramienia kluczowych akcjonariuszy. Jan Linke Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista prawa handlowego oraz korporacyjnego. Przez wiele lat związany zawodowo z grupą Aviva Polska, gdzie był odpowiedzialny za obsługę prawno-korporacyjną, a następnie został powołany na stanowisko członka zarządu Aviva PTE. Obecnie rozpoczyna działalność w ramach własnej kancelarii prawnej. Członek RN powołany z ramienia ARP S.A. Paweł Pacek Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył także studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami europejskimi dedykowanymi rozwojowi cyfryzacji w administracji oraz infrastruktury internetu na terenach wiejskich. Obecnie pełni funkcję Dyrektora w Biurze Rozwoju Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., działając na rzecz rozwoju innowacyjnych segmentów przemysłu (np. technologie kosmiczne, robotyka i automatyka przemysłowa), Członek Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Członek RN powołany z ramienia ARP S.A. dr inż. Adam Piotrowski Elektronik i naukowiec, doktor nauk technicznych. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie na stanowisku prezesa zarządu w spółce VIGO System SA, w której przeszedł wiele szczebli kariery. Prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki wspierająca dialog w obszarze nowych technologii na linii uczelnie - przemysł - samorządy - rząd- komisja europejska, Członek zarządu EPIC - EUROPEAN PHOTONICS INDUSTRYCONSORTIUM, wiodącego na świecie stowarzyszenia branży fotonicznej, które promuje zrównoważony rozwój organizacji działających w dziedzinie fotoniki. Członek RN niezależny z kompetencjami z zakresu działalności operacyjnej spółki.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2