reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay_GDJ
Przemysł elektroniczny |

Blind Warrior z grantem na symulator dla niewidomych

Blind Warrior, spółka zależna SimFabric, otrzymała ponad milionowy grant na projekt SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji".

Podstawowym celem projektu jest stworzenie platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR łączącej rzeczywisty swobodny ruch człowieka w przestrzeni 3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem oraz rozpoznającej i analizującej w czasie rzeczywistym ruch człowieka i jego interakcje z obiektami wirtualnymi. Platforma będzie również optymalizować, w ramach zadanych kryteriów, ruch człowieka oraz umożliwiać zwrotną korektę i usprawnianie rzeczywistych kompetencji ruchowych użytkownika – informuje SimFabric w komunikacie. W ramach dalszych prac rozwojowych, Blind Warrior będzie realizować prace deweloperskie, mające na celu wykorzystanie powstałej technologii SAR do stworzenia pierwszego symulatora, przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, ale także dla osób sprawnych, do interakcji bez użycia wzroku – o roboczej nazwie Samuraj AR. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,08 mln PLN, co odpowiada jego całkowitemu kosztowi, z czego wartość dofinansowania otrzymanego od NCBiR wynosi 855 tys. zł, a pozostałą część stanowi finansowanie udzielone przez Fundusz RDS Fund w ramach realizacji programu POIR 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa", które zostało przelane na konto Blind Warrior w ramach podniesienia kapitału zakładowego. Projekt będzie realizowany przez 9 miesięcy od dnia otrzymania przelewu z NCBiR.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2
reklama
reklama