reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Saule
Przemysł elektroniczny |

Saule SA o krok bliżej giełdy

Saule SA, pierwsza na świecie firma z funkcjonującą fabryką innowacyjnych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, zakończyła pozytywnie due diligence spółki Blumerang Investors SA, co otwiera jej drogę do debiutu na NewConnect.

JR HOLDING ASI SA oraz Saule zawarły we wrześniu 2020 roku umowę wsparcia inwestycyjnego w celu wprowadzenia Saule do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w drodze tzw. „odwrotnego przejęcia”. Odwrotne przejęcie polegać będzie na połączeniu się Saule SA ze spółką giełdową w drodze nabycia przez spółkę giełdową akcji Saule SA w zamian za nowo wyemitowane akcje tej spółki giełdowej, które zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Saule.
Saule 21 maja 2021 roku uruchomiła pierwszą na świecie fabrykę drukowanych, ultracienkich i elastycznych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Dzięki powiązaniu kapitałowemu ze specjalistą na rynku fotowoltaicznym – Columbus Energy – Saule ma szansę wykorzystać efekt synergii oraz zwiększyć tempo rozwoju i komercjalizacji posiadanej przełomowej technologii – czytamy w komunikacie.
W marcu 2021 roku Saule i JR HOLDING poinformowały, że spółką giełdową z którą połączy się Saule będzie – notowana na NewConnect, alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Blumerang Investors SA. Spółki zawarły porozumienie (Term Sheet), w którym uzgodniły założenia transakcji związanej z nabyciem akcji Saule przez Blumerang. Ustalono również, że warunkiem transakcji jest przeprowadzenie badania spółki Blumerang pod kątem prawnym i finansowym przez Saule (due diligence). W piątek Blumerang Investors SA poinformowała w raporcie ESPI o przekazaniu przez Saule informacji o zakończeniu badania z wynikiem pozytywnym. – W przekazanym dokumencie Saule wskazało, że wyniki badania due diligence dają podstawę do zawarcia tej transakcji, po uprzednim wypełnieniu zaleceń pokontrolnych zawartych w raportach końcowych z badania due diligence, których realizacja będzie przedmiotem dalszych uzgodnień pomiędzy stronami – podała spółka w komunikacie. Oznacza to, że zakończono, zgodnie z planem, kolejny etap w drodze Saule SA do notowań na rynku kapitałowym. W wyniku planowanej transakcji JR HOLDING wraz ze spółką Columbus Energy dołączą do grona inwestorów Saule, która jednocześnie zadebiutuje na rynku NewConnect. Saule było w ostatnich dniach gościem konferencji inwestorskiej WallStreet 25, podczas której, współzałożycielka Saule i wynalazczyni technologii posiadanej przez spółkę prezentowała potencjalne zastosowania ogniw produkowanych w nowootwartej fabryce. Zdaniem Olgi Malinkiewicz, fabryka ta osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie 40 tys. m kw. rocznie. Produkowane ogniwa znajdą już teraz zastosowania praktyczne w branży IoT (Internet of Things), elektromobilności oraz innowacyjnych i lekkich rozwiązaniach architektonicznych (takich jak całe fasady fotowoltaiczne, czy żaluzje zewnętrzne pokryte ogniwami fotowoltaicznymi). Będzie to jednak wciąż produkcja eksperymentalna, choć na dużą skalę. Spółka zamierza uruchomić linie produkcyjne o znacznie większych mocach produkcyjnych. Zdaniem wynalazczyni w niedalekiej przyszłości ogniwa oparte o technologię perowskitową (ze względu na mniejszą wagę, elastyczność, możliwość ich umieszczenia na wielu powierzchniach takich jak szkło, tworzywa sztuczne czy tkaniny oraz potencjalnie większą sprawność energetyczną) zastąpią tradycyjne krzemowe ogniwa, podobnie jak telefony komórkowe wyparły telefony stacjonarne. Dzięki inwestycji dokonanej na tak wczesnym etapie JR HOLDING ma szansę stać się beneficjentem rozwoju i szerokiego wdrożenia tej przełomowej technologii. Zaangażowanie w Saule wpisuje się w strategię JR HOLDING na lata 2020-2022 w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama