reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Meyer Burger Przemysł elektroniczny |

Meyer Burger pozyskał 185 mln EUR na rozwój produkcji

Niemiecka firma wyda 185 mln EUR na rozbudowę mocy produkcyjnych w zakładach w Bitterfeld-Wolfen i we Freibergu w Niemczech.

Meyer Burger zwiększy roczne moce produkcyjne ogniw słonecznych w zakładzie w Bitterfeld-Wolfen do 1,4 GW oraz modułów we Freibergu do 1 GW. Meyer Burger nie planuje już sprzedawać ogniw słonecznych stronom trzecim, ale będzie przetwarzać na moduły wszystkie ogniwa słoneczne z własnej produkcji. Na 2022 rok planowane jest też rozpoczęcie działalności drugiej fabryki modułów o początkowej mocy 0,4 GW. Obecnie trwa proces wyboru lokalizacji zakładu. – Meyer Burger może teraz całkowicie skoncentrować się na biznesie modułów o wyższych marżach. Jednocześnie pakiet finansowania umożliwia nam szybszy rozwój naszej działalności – komentuje prezes zarządu Franz Richter. Meyer Burger przyspiesza zatem swoje plany ekspansji, dążąc do osiągnięcia nominalnych mocy produkcyjnych w zakresie ogniw i modułów po 1,4 GW do końca 2022 roku. Do 2026 roku firma planuje zwiększyć moce produkcyjne zarówno ogniw, jak i modułów do 5 GW, a do 2027 roku – do 7 GW. Będzie to wymagało utworzenia kolejnych zakładów produkcyjnych – informuje Meyer Burger. Meyer Burger 15 czerwca podpisał umowę kredytową na 125 mln EUR z konsorcjum pod przewodnictwem banku Ostsächsische Sparkasse Dresden. Kolejni kredytodawcy to grupa banków oszczędnościowych, rozwojowych i spółdzielczych. Termin spłaty kredytu to koniec czerwca 2027 roku, a przyznane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładach produkcyjnych Bitterfeld-Wolfen (Saksonia-Anhalt, Niemcy) i Freiberg (Saksonia, Niemcy). Warunki wypłaty kredytu wymagają od Meyer Burger pozyskania dodatkowego finansowania w wysokości 100 mln EUR do czerwca 2022 roku. Kolejnych 60 mln EUR Meyer Burger otrzyma w ramach umowy faktoringu zawartej z niemieckim bankiem specjalizującym się w zakresie finansowania kapitału obrotowego.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2