reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments w międzynarodowym projekcie wartym ok. 5 mln EUR

Creotech Instruments SA, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz elektroniki do m.in. systemów sterowania komputerami kwantowymi, przystępuje do realizacji zadań w ramach nowego projektu z zakresu obserwacji Ziemi HARMONIA.

Prowadzone przez międzynarodowe konsorcjum przedsięwzięcie polega na opracowaniu zintegrowanego narzędzia wspierającego obszary miejskie w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. Narzędzie to pomoże władzom samorządowym w ochronie miast i ich mieszkańców przed szkodliwym wpływem skutków tych zmian – informuje Creotech w komunikacie. Wpływ zachodzących zmian klimatycznych na społeczności miejskie jest coraz bardziej zauważalny: obniżona jakość powietrza, powodzie, zwiększona emisja gazów cieplarnianych, występowanie wysp ciepła, czy utrata zieleni miejskiej przyczyniają się do obniżenia bezpieczeństwa mieszkańców miast oraz pogorszenia ich zdrowia fizycznego. W największych europejskich metropoliach dostrzega się już konieczność przygotowania i wdrożenia polityki przeciwdziałania tym skutkom.
Umowa realizacji projektu została podpisana pod koniec maja, zaś rozpoczęcie prac zaplanowano na drugą połowę 2021 roku. W konsorcjum znajdują się firmy oraz instytucje naukowe z różnych krajów, m.in. Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Belgii, Rumunii, czy Szwajcarii. Liderem konsorcjum jest Politechnika Mediolańska. Termin zakończenia realizacji projektu został zaplanowany na rok 2025.
Celem projektu HARMONIA jest stworzenie modułowej, skalowalnej i wielowarstwowej bazy wiedzy z obserwacji obszarów miejskich. Baza ta będzie stanowić istotne wsparcie dla organów rządowych oraz lokalnych w przygotowaniu przez nich strategii rozwoju miast. Zebrane i opracowane dane stanowić będą także wsparcie dla obywateli oraz inwestorów w zakresie dbałości o wzrost rozwoju gospodarczego oraz infrastrukturalnego tych miast. Powstała platforma zintegruje dane dotyczące obszarów miejskich i klimatycznych, agregowane obecnie przez systemy należące do GEOSS (ang. Global Earth Observation System of Systems) z innymi lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zbiorami danych. – Najważniejszym celem, dla którego ten projekt powstał, a tym samym jego głównym priorytetem jest zrównoważony rozwój miast, w tym odpowiednia ochrona zdrowia ich mieszkańców oraz istniejących i przyszłych ekosystemów. W nowoczesnym podejściu do urbanizacji konieczne jest uwzględnienie danych z obserwacji Ziemi. Współcześnie są one jednym z kluczowych elementów decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. W ramach HARMONII wspólnie z innymi podmiotami opracujemy takie narzędzia, które będą skutecznie wspierać tworzenie planów rozwoju dla środowisk miejskich. Zależy nam również na tym, aby były one możliwie najbardziej dostosowane do potrzeb ich mieszkańców i brały pod uwagę rozwiązania przeciwdziałające szkodliwym skutkom obserwowanych i przewidywanych zmian klimatycznych. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tak ważnych projektach międzynarodowych – mówi Jacek Kosiec, prezes zarządu Creotech Instruments SA. Zadaniem Creotech Instruments będzie m.in. odpowiednie przygotowanie istniejącej już platformy danych satelitarnych CREODIAS oraz jej integracja z nowo tworzoną aplikacją. Platforma oprócz tych aktualnych, zawiera także dane począwszy od lat 70. XX wieku, co będzie przydatne w badaniu i przewidywaniu przyszłych zmian klimatu. Jednocześnie spółka będzie koordynować zadania bezzałogowych statków powietrznych – dronów. W zespole pracującym przy projekcie znaleźli się Krzysztof Mysłakowski oraz Bernard Stępień, managerowie ds. rozwoju biznesu w Departamencie Danych Satelitarnych. – CREODIAS to platforma, którą stworzyliśmy wspólnie z partnerami na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej w celu ułatwienia i rozpowszechnienia dostępu do danych satelitarnych zbieranych w ramach europejskiego programu Copernicus. Rozwiązanie to umożliwia przetwarzanie dużych pakietów danych w sposób wysoko efektywny bez konieczności posiadania zaawansowanej i specjalistycznej infrastruktury informatycznej. Od trzech lat zbudowana przez nas platforma jest dostępna dla użytkowników komercyjnych. Teraz zostanie wykorzystana do budowy systemu umożliwiającego zarządzanie ryzykami związanymi z zachodzącymi zmianami klimatu – mówi Krzysztof Mysłakowski. – Współcześnie dostęp do danych satelitarnych umożliwia skuteczne zarządzanie w segmentach m.in. inteligentnego rolnictwa czy monitoringu i wywiadu gospodarczego. W obszarach miejskich tego typu narzędzie może z powodzeniem wspierać procesy decyzyjne związane z sieciami wodociągowymi, monitorowaniem skutków pożarów czy osunięć ziemi w regionach wydobywczych. Jako firma widzimy w usługach obserwacji Ziemi ogromny potencjał komercyjny, dlatego też możliwość oferowania takich danych przez stworzoną przez nas platformę CREODIAS bardzo dobrze wpisuje się w przyjętą przez nas strategię rozwoju. Jest to taki rodzaj działalności Creotech Instruments, który będziemy stopniowo rozwijać i rozszerzać – mówi Jacek Kosiec.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1