reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

APS Energia nie musi zwracać części subwencji

Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o zwolnieniu APS Energia z obowiązku zwrotu części subwencji przyznanych w ramach Tarczy Finansowej. Chodzi o łączną kwotę 2,47 mln PLN.

W maju zeszłego roku spółka otrzymała z programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm wsparcie w wysokości 3,5 mln PLN, a spółka zależna ENAP kwotę 1,36 mln PLN. W czerwcu 2020 roku poinformowała o zwrocie 1,36 mln PLN, jako kwoty przekraczającej maksymalną regulaminową wysokość pomocy przypadającej na przedsiębiorstwo oraz podmioty z nim powiązane. Teraz PFR zdecydował o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji dla APS Energia w kwocie 1,8 mln PLN, a ENAP – 0,67 mln PLN. Wartość subwencji pozostająca do spłaty wynosi łącznie 1,03 mln PLN. APS Energia zakończyła I kwartał skonsolidowanymi przychodami na poziomie 13,3 mln PLN (14,9 mln PLN rok wcześniej). Wpływ na spadek miała niewątpliwie pandemia COVID-19. Spółka wskazała na opóźnienie odbiorów przez klientów wyprodukowanych urządzeń, stłumiony popyt na produkty Grupy, jak również spowolniony napływ zdobytych zamówień. Mimo niższych przychodów zysk brutto ze sprzedaży wzrósł z 0,5 mln PLN do ponad 4 mln zł PLN. Na koniec marca grupa dysponowała kwotą 2,4 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 06 2023 20:46 V22.0.14-2