reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© innogyStoenOperator
Przemysł elektroniczny |

innogy Stoen Operator wdraża RFID

innogy Stoen Operator rozpoczyna wdrażanie technologii RFID (Radio-Frequency Identification) w magazynach, dzięki czemu zautomatyzuje identyfikację obiektów i komunikację na linii człowiek-maszyna.

Technologia RFID jest instalowana w magazynach innogy Stoen Operator w lokalizacjach przy ul. Chrzanowskiego, Nieświeskiej i Pory. Umożliwi m.in. znacznie szybszą identyfikację przechowywanych urządzeń i narzędzi, wydawanie ich pracownikom i zarządzanie dostawami. – Dla operatora systemu dystrybucyjnego zastosowanie RFID oznacza duże usprawnienie procesów zarządzania majątkiem sieciowym i urządzeniami pomiarowymi. Nasze działania opierają się na zespołach terenowych, które realizują bardzo zróżnicowane zadania związane z wykorzystaniem wielu urządzeń i narzędzi. Zarządzamy terenem obejmującym prawie dwa miliony mieszkańców, więc każda oszczędność czasu w czynnościach związanych z obiegiem urządzeń i narzędzi jest bardzo cenna. Wykorzystanie do tego identyfikacji RFID wśród operatorów energii jest wciąż jeszcze bardzo rzadkie – mówi Andrzej Wilkowski, menedżer w Departamencie Pomiarów Energii w innogy Stoen Operator. Jak podkreśla firma, główną korzyścią wdrożonego systemu identyfikacji za pomocą fal radiowych jest przede wszystkim uproszczenie procedury przyjmowania i wydawania sprzętu oraz skrócenie czasu wyjazdu brygad w teren. Szczególnie pracochłonne jest przyjęcie do magazynu głównego innogy Stoen Operator liczników energii od producenta oraz firm realizujących usługi na zlecenie iSO, co wymaga kontroli ilościowej dostawy oraz rejestracji modeli i numerów seryjnych setek tysięcy obiektów. Manualna realizacja tych czynności jest bardzo pracochłonna i obarczona ryzykiem błędów przy spisywaniu numerów. Zastosowanie technologii RFID daje możliwość automatycznego policzenia liczników i spisania ich numerów seryjnych bez rozpakowywania palet. Po wdrożeniu skanowanie palety zawierającej 320 elementów zajmuje około minuty, co oznacza ponad 200-krotne przyspieszenie procesu, a także całkowitą eliminację błędów związanych z manualnym przepisywaniem numerów seryjnych, które wcześniej zajmowało do kilku godzin. Pełne zaimplementowanie technologii RFID przez innogy Stoen Operator i zintegrowanie go z innymi systemami w spółce umożliwi wprowadzenie w przyszłości magazynów mobilnych, zlokalizowanych przy rozdzielczych punktach zasilania. Mobilne magazyny spowodują skrócenie drogi sprzętu do pracowników terenowych do minimum, dzięki czemu zmniejszony będzie czas usuwania awarii i modernizacji sieci – zapewnia firma.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama