reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Projekt VIGO System bliżej finansowania w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zatwierdził projekt VIGO System do dalszego procedowania w konkursie na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie mikroelektroniki w ramach mechanizmu IPCEI.

VIGO System uczestniczy w konkurs na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie mikroelektroniki w ramach mechanizmu IPCEI, czyli Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest – IPCEI Wnioski złożone w konkursie zostały już zweryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami konkursu. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii do dalszego procedowania zatwierdził projekt firmy VIGO System SA. Otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenie przez ministra nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania projektu. Wybór projektu na etapie krajowym rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym możliwości na jego ewentualne dofinansowanie przez państwo członkowskie – informuje VIGO w komunikacie. Mikroelektronika to sektor, którego rozwój jest kluczowy, by zapewnić Europie suwerenność technologiczną i konkurencyjność jej gospodarki, jak również zdolność do sprostania kluczowym wyzwaniom Zielonego Ładu i coraz większemu, masowemu popytowi na rynku elektroniki użytkowej. Dlatego niezbędne jest wzmocnienie europejskich zdolności do opracowania i produkcji nowej generacji układów mikroelektronicznych i półprzewodników – podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Przewidywana do zastosowania technologia w projektach złożonych w ramach IPCEI powinna zatem wpisywać się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład oraz dawać podstawy do przemysłowego wdrożenia.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2