reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 31 maja 2021

Amica zwiększa przychody i zyski w pierwszym kwartale

Największy polski producent AGD zanotował w I kw. 2021 roku prawie 800 mln PLN przychodów i zwiększył zyski, pomimo uruchomionych już m.in. wydatków marketingowych. Jednak coraz silniej odczuwalna jest presja kosztowa surowców i transportu.

Grupa Amica, po przekroczeniu progu 3 mld zł rocznej sprzedaży (+4% rdr) i zanotowaniu wzrostu zysku operacyjnego o jedną piątą, ma za sobą dobry początek kolejnego roku. W pierwszym kwartale zwiększyła przychody o 19% rdr, do 797 mln zł, rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych oraz wypracowała 5,7% marży EBIT (+1,7 pkt proc. rdr), co przełożyło się na 45,4 mln zł zysku operacyjnego (+71% rdr). Zysk brutto podwoił się do 45,2 mln zł, a zysk netto wzrósł o 111%, do 34,2 mln zł. – W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowaliśmy dynamiczne wzrosty skali działania i generowanych wyników, korzystając z faktu, że wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020. Dobrą sytuację z jednej strony zawdzięczamy efektywnym i nowoczesnym procesom, konsekwentnie realizowanej strategii, silnym finansom i atrakcyjnej ofercie produktowej, a z drugiej strony wynika ona ze sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz możliwości bazowania na korzystniejszych niż obecne, wynegocjowanych jeszcze w zeszłym roku cenach komponentów – wskazuje Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich. Wraz ze stabilizacją otoczenia biznesowego Grupa Amica odbudowała zapasy (+99,7 mln zł), co w naturalny sposób wpłynęło na przepływy pieniężne. Niemniej, na koniec marca br. pozycja gotówkowa (232,5 mln zł) była prawie trzy razy większa niż przed rokiem. – Podczas okresu zawirowań i niepewności, jakim była duża część roku 2020, zamroziliśmy wiele inicjatyw i akumulowaliśmy gotówkę. Obecnie powróciliśmy do inwestycji rozwojowych, także do tych w obszarze cyfryzacji, automatyzacji czy wzrostu mocy wytwórczych – podkreśla Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich. Na kolejne kwartały wyzwaniami pozostają ceny surowców czy frachtu morskiego i można się spodziewać, że ich wpływ na wyniki będzie wyraźniejszy niż w pierwszym kwartale. Podejmujemy jednak inicjatywy optymalizacyjne w tych obszarach i kontynuujemy prace nad wzrostem efektywności biznesowej – dodaje CFO Grupy Amica. Zarząd zarekomendował 6 zł dywidendy na akcję (dwa razy więcej niż rok wcześniej). Finalną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na 15 czerwca br. Projekt uchwały zakłada dzień dywidendy 22 czerwca, a jej wypłatę 29 czerwca br.
© Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.
reklama
January 19 2022 00:28 V20.1.5-1