reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica
Przemysł elektroniczny |

Amica zwiększa przychody i zyski w pierwszym kwartale

Największy polski producent AGD zanotował w I kw. 2021 roku prawie 800 mln PLN przychodów i zwiększył zyski, pomimo uruchomionych już m.in. wydatków marketingowych. Jednak coraz silniej odczuwalna jest presja kosztowa surowców i transportu.

Grupa Amica, po przekroczeniu progu 3 mld zł rocznej sprzedaży (+4% rdr) i zanotowaniu wzrostu zysku operacyjnego o jedną piątą, ma za sobą dobry początek kolejnego roku. W pierwszym kwartale zwiększyła przychody o 19% rdr, do 797 mln zł, rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych oraz wypracowała 5,7% marży EBIT (+1,7 pkt proc. rdr), co przełożyło się na 45,4 mln zł zysku operacyjnego (+71% rdr). Zysk brutto podwoił się do 45,2 mln zł, a zysk netto wzrósł o 111%, do 34,2 mln zł. – W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowaliśmy dynamiczne wzrosty skali działania i generowanych wyników, korzystając z faktu, że wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020. Dobrą sytuację z jednej strony zawdzięczamy efektywnym i nowoczesnym procesom, konsekwentnie realizowanej strategii, silnym finansom i atrakcyjnej ofercie produktowej, a z drugiej strony wynika ona ze sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz możliwości bazowania na korzystniejszych niż obecne, wynegocjowanych jeszcze w zeszłym roku cenach komponentów – wskazuje Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich. Wraz ze stabilizacją otoczenia biznesowego Grupa Amica odbudowała zapasy (+99,7 mln zł), co w naturalny sposób wpłynęło na przepływy pieniężne. Niemniej, na koniec marca br. pozycja gotówkowa (232,5 mln zł) była prawie trzy razy większa niż przed rokiem. – Podczas okresu zawirowań i niepewności, jakim była duża część roku 2020, zamroziliśmy wiele inicjatyw i akumulowaliśmy gotówkę. Obecnie powróciliśmy do inwestycji rozwojowych, także do tych w obszarze cyfryzacji, automatyzacji czy wzrostu mocy wytwórczych – podkreśla Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich. Na kolejne kwartały wyzwaniami pozostają ceny surowców czy frachtu morskiego i można się spodziewać, że ich wpływ na wyniki będzie wyraźniejszy niż w pierwszym kwartale. Podejmujemy jednak inicjatywy optymalizacyjne w tych obszarach i kontynuujemy prace nad wzrostem efektywności biznesowej – dodaje CFO Grupy Amica. Zarząd zarekomendował 6 zł dywidendy na akcję (dwa razy więcej niż rok wcześniej). Finalną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na 15 czerwca br. Projekt uchwały zakłada dzień dywidendy 22 czerwca, a jej wypłatę 29 czerwca br.
© Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-1
reklama
reklama